ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่อยๆ*, -บ่อยๆ-

บ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่อยๆ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
บ่อยๆ (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ
บ่อยๆ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Ops. เป็นครั้งคราว
บ่อยๆ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Syn. เสมอๆ Ops. เป็นครั้งคราว
บ่อยๆ (adv.) always See also: regularly, habitually, constantly, often Syn. เสมอๆ, ประจำ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly Syn. ครั้งแล้วครั้งเล่า, ซ้ำไปซ้ำมา, เป็นประจำ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly See also: repeatedly many times, again and again Syn. เสมอๆ
บ่อยๆ (adv.) often See also: frequently, usually Syn. เสมอๆ
บ่อยๆ (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. ซ้ำซาก, เนืองๆ
บ่อยๆ (v.) be monotonous See also: be tedious, be repetitious and uninteresting Syn. เนืองๆ, ซ้ำซาก Ops. แปลกใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repeat migrationการย้ายถิ่นบ่อยๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAM cacheแรมแคชหน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
routineรูทีน,โปรแกรมใช้ประจำโปรแกรมที่อีกโปรแกรมหนึ่งเรียกไว้ใช้บ่อยๆ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
every time one turns around (idm.) บ่อยๆ
frequently (adv.) บ่อยๆ See also: เนืองๆ Syn. often, regularly, repeatedly Ops. rarely, seldom
oft (adv.) บ่อยๆ Syn. frequently
often (adv.) บ่อยๆ See also: บ่อยครั้ง Syn. frequently, oftentimes Ops. seldom, rarely
oftentimes (adv.) บ่อยๆ See also: บ่อยครั้ง Syn. frequently, often Ops. seldom, rarely
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
beauty spot (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty mark
commonplace (n.) สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ See also: สิ่งที่เห็นได้ทั่วไป
FAQ (abbr.) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions) See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต Syn. FAQs
FAQs (abbr.) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions) See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต
Mecca for (idm.) สถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ
Practice makes perfect. (idm.) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้ See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
prevalent (adj.) ที่พบได้บ่อยๆ See also: ัแพร่หลาย Syn. widespread, frequently
sniffle (vi.) สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle (n.) เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle (n.) การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler (n.) คนที่สูดจมูกบ่อยๆ See also: คนสะอึกสะอื้น
weathercock (n.) บุคคลที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Often, too often... things that start out as just a normal part of your life at some point cross the line to obsessive... compulsive...ไม่ บ่อยครั้ง บ่อยๆ ครั้งเ้ข้า บางครั้งก็คิดหมกมุ่น...
Yes. I thought all that freaky changing meant I'd grow back my tails.อืม พักหลังฉันมีอาการแปลกๆ บ่อยๆ ฉันคิดว่าหางจะกลับมาซะอีก
By coming to the place you know I hang out at?โดยการมาที่ที่ฉันมาเที่ยว บ่อยๆ น่ะเหรอ
Constantly. I'm never left on my own, if that's what you're worried about. Good.บ่อยๆ ค่ะ ฉันไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังหรอก
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ
No, sir. I often said Mrs. De Winter was a born sailor.ไม่ครับ ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์เกิดมาเพื่อแล่นเรือ
I kept asking you if we were gonna play again.ผมถามคุณบ่อยๆว่าถ้าเราสามารถทำการแสดงอีกครั้ง
If there was more cooperation, your men wouldn't have to risk their asses as often.ถ้าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ คนของคุณ ก็ไม่ต้องเสี่ยงบ่อยๆหรอก
When I was a child, there used to be a river here.ตั้งแต่เด็ก.. ที่นี่ แม่น้ำนี้ ฉันเคยมาบ่อยๆ
Something you don't see very often in a New York City hospital.รพ.นิวยอร์คคงไม่เห็นบ่อยๆ
He doesn't come out very oftenแต่เค้าไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะ
I told you he doesn't come to see us oftenพ่อบอกแล้วไงว่าเค้าไม่ได้ออกมาให้เห็นบ่อยๆ
It's the only way. You gotta keep up appearances.ไม่มีทางเลือก อย่าหายหน้าไปบ่อยๆ
They must really feed each other to the lions down there... because the guy gave the money right up.สงสัยต้องใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้าสะแล้ว เพราะมันยอมจ่ายให้เราทันตาเห็น
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน
Okay, the hell with it.คนเค้าก้อพูดกันบ่อยๆน่ะค่ะ
You should do it more often.เธอน่าจะทำผมแบบนี้บ่อยๆ
You're always sulking. Everyone at school says so.นายทุกข์ใจบ่อยๆ ทุกคนว่างั้น
That's reverse psychology. Dad used to pull it on me all the time.มันคือจิตวิทยาย้อนกลับ พ่อใช้มันกับฉันอยู่บ่อยๆ
So you got rid of him. Well, what if Andy starts playing with me more, Woody, huh?นายเลยกำจัดเขาซะ แล้ว นายจะทำอะไรถ้า แอนดี้ เล่นกับฉันบ่อยๆ วู้ดดี้, ห่า?
Oh, Lydia! You will write to me often, won't you?โอ ลิเดีย ลูกจะเขียนจดหมายมาหาแม่บ่อยๆ ใช่มั้ย
If it is merely a shooting party, we shall not see him often.ถ้านี่เป็นเพียงกลุ่มนักยิงปืน พวกเราคงไม่ได้เห็นเขาบ่อยๆ หรอก
It's happened several times recently.ช่วงหลังมีโทรมาแบบนี้บ่อยๆ
I'll come and see you often.ฉันคงต้องมาหานายบ่อยๆซะแล้วสิ
It's not the first time, but I haven't seen it often enough.ถึงไม่ใช่ครั้งแรกแต่เค้าไม่ได้เห็นบ่อยๆนี่นา
While I saw your picture not to forget you, I came to like youฉันหยิบรูปถ่ายของคุณขึ้นมาดูบ่อยๆ เพื่อเตือนความจำ กลับทำให้ฉันรู้สึกชอบคุณ
Can you be in more often?คุณสามารถเล่นได้บ่อยๆใช่ไหม
See, you should get out more. Come on, Rufus. All right, now look.เห็นไหม คุณน่าจะออกมาบ่อยๆ ไปเถอะ รูฟัส
I told you I dreamt about you all the timeที่ผมบอกว่าฝันถึงคุณบ่อยๆ
One hears such comments as:เราจะได้ยินบ่อยๆ ว่า...
And when I was little I was happy a lot, obviously, so I'd just take 'em off any old where, and people would be shocked and I'd get in trouble...แล้วตอนเป็นเด็ก ฉันเป็นคนมีความสุขมากๆ ฉันก็เลยถอดเสื้อผ้าออกบ่อยๆ แล้วคนทั้งหลายก็จะตกใจกัน แล้วฉันก็จะซวยเลย...
Cos when you take off your clothes in private, you might be expressing your joy, but you always knew you had to go off by yourself to do it.เพราะเวลาคุณถอดเสื้อผ้าในที่รโหฐาน คุณจะรู้สึกถึงความปิติของคุณ แล้วก็จะรู้สึกว่า คุณจะต้องทำมันบ่อยๆ
I think we should do what you always say: Rise above our emotions with maturity.ฉันว่าเราต้องทำตามประโยคที่คุณพูดบ่อยๆ ว่า "หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ด้วยความเป็นผู้ใหญ่"
Gina got really sick because of the hamster.จิน่าป่วยบ่อยๆเพราะหนูแฮมเตอร์
He always said that television would be the death of him.เค้าพูดอยู่บ่อยๆว่าเส้นบนจอทีวีนั่นน่ะ ก็เหมือนความตายของเค้า
I'll come and visit oftenฉันจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ
We're home.ตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปเขาก็ไมค่อยได้กลับมาแต่จะโทรมาบ่อยๆ เด็กคนนั้นน่าจะกลับบ้านบ้างนะ
That's my dad's friend. He comes over all the time with his wife.เพื่อนพ่อหน่ะ เขามาที่บ้านบ่อยๆกะเมียเขา
When I was a kid, I used to go to the library and pick out all the books... with tropical fish, you know.ตอนผมเด็กๆ ผมไปห้องสมุดบ่อยๆ แล้วก็เอาหนังสือทุกเล่มออกมาดู ทุกเล่มที่เกี่ยวกับปลาเขตร้อนน่ะ
Perhaps I should, uh, wear women's clothing more often.บางทีผมน่าจะแต่งหญิงบ่อยๆ นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่อยๆ
Back to top