ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

always

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *always*, -always-

always ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
always (adv.) ตลอดเวลา See also: ตลอดไป Syn. all the time, at all times, without exception
always (adv.) เสมอ See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นเหนือล่องใต้ (v.) be always on a journey
ที่น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม
น้ำงึม (n.) area which water always ooze out Syn. ที่น้ำซึม
น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม, ที่น้ำซึม
รู้อยู่ (adj.) be always at home Syn. อยู่เหย้าเฝ้าเรือน
อยู่เหย้าเฝ้าเรือน (v.) be always at home See also: always stay at home and look after things
กร่ำ (adv.) always See also: all along, all the time, habitually drunk Syn. เมากร่ำ
ตลอดปีตลอดชาติ (adv.) always See also: all the time Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ
ตลอดศก (adv.) always See also: all the time Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ
ทั้งปีทั้งชาติ (adv.) always See also: all the time Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ
ทั้งปีทั้งชาติ (adv.) always See also: all the time Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ
ทุกครั้ง (adv.) always See also: every time, at all times, all the time Syn. เสมอ, ประจำ
ทุกที (adv.) always See also: regularly, every time Syn. ทุกครั้ง, เป็นประจำ, ปกติ
บ่อย (adv.) always See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently Syn. เรื่อยๆ Ops. นานๆ ครั้ง
บ่อย (adv.) always See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently Syn. เสมอ, ประจำ
บ่อยๆ (adv.) always See also: regularly, habitually, constantly, often Syn. เสมอๆ, ประจำ
มาโดยตลอด (adv.) always Syn. โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ Ops. บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว
ยันเต (adv.) always See also: constantly, invariably, continuously, periodically, continually, incessantly Syn. เสมอ
อย่างสม่ำเสมอ (adv.) always See also: constantly, continuously, invariably, at all times
อย่างสม่ำเสมอ (adv.) always See also: constantly, continuously, invariably, at all times
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
I always doฉันทำมันเสมอแหล่ะ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Why does this always happen to me?ทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดกับฉันเสมอนะ
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
He's always kind to meเขาใจดีกับฉันเสมอ
They always help herพวกเขาช่วยเธอเสมอ
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
They're always polite to meพวกเขาสุภาพกับฉันเสมอ
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
She's always seriousเธอเครียดเสมอ
He's always lateเขามาสายเสมอ
I'm always patient with himฉันอดทนกับเขาเสมอ
I always wait for herฉันคอยเธอเสมอ
He always makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
Do you always say 'no' to everything?คุณมักจะพูดคำว่า"ไม่"กับทุกสิ่งหรือ?
He always lags behind the othersเขาตามไม่ทันคนอื่นเสมอ
You always have a choiceคุณมีทางเลือกเสมอ
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
Why are you always blaming me?ทำไมคุณถึงได้ตำหนิฉันเสมอ
I always enjoy chatting with youฉันชอบคุยกับคุณเสมอ
It's always a pleasure to cook for you bothยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
My dad always did his bestพ่อฉันทำดีที่สุดเสมอ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
You always lose!นายมันขี้แพ้ตลอด
He is always envious of our happinessเขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
He always looks down on meเขามักดูถูกฉันเสมอ
Sorry, I'm always snarling at you!ขอโทษ ที่ฉันขู่ตะคอกเธออยู่เสมอ
I'm always like this when I get nervousฉันเป็นอย่างนี้เสมอในยามที่ฉันตื่นตระหนก
You always say that, the same thing every timeคุณพูดอย่างนี้เสมอแหล่ะ พูดสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง
I know that's what I always sayฉันรู้ว่าฉันพูดอย่างนั้นเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า..
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน
They're always looking for somebody.เขาจะต้องถามใครซักคน
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
And always let your conscience be your guide.และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ
Oh, well, I can always say I knew him when.โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว
You've always wanted to see this room, haven't you, madam?คุณอยากจะเห็นห้องนี้มาตลอดไม่ใช่รึคะ คุณผู้หญิง
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน

always ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 来鸿去燕 / 來鴻去燕] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, 幸运儿 / 幸運兒] winner; lucky guy; person who always gets good breaks
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, 向来 / 向來] always; all along
[cháng, ㄔㄤˊ, 常] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, 从来 / 從來] always; at all times; never (if used in negative sentence)
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, 历来 / 歷來] always; throughout (a period of time); (of) all-time
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
总是[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ, 总是 / 總是] always
老是[lǎo shi, ㄌㄠˇ ㄕ˙, 老是] always
[yǒng, ㄩㄥˇ, 永] forever; always; perpetual
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
一直以来[yī zhí yǐ lái, ㄧ ㄓˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, 一直以来 / 一直以來] since always; until now
[cháng, ㄔㄤˊ, 长 / 長] length; long; forever; always; constantly
夙夜[sù yè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ, 夙夜] morning and night; always; at all times
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 一如既往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always

always ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ジャストクロック[, jasutokurokku] (n) internal clock that is always correct (wasei
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar
勝てば官軍負ければ賊軍[かてばかんぐんまければぞくぐん, katebakangunmakerebazokugun] (exp) (id) Losers are always in the wrong
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
口の減らない[くちのへらない, kuchinoheranai] (adj-f) (See 口が減らない) always having a comeback (often used derogatorily); fast-talking
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
夙夜[しゅくや, shukuya] (n-t) from morning till night; day and night; always
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
常住坐臥[じょうじゅうざが, joujuuzaga] (n-adv) at all times; day in, day out; constantly; always
年百年中[ねんびゃくねんじゅう, nenbyakunenjuu] (adv) throughout the year; all the year round; always
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
故郷忘じ難し[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit
百発百中[ひゃっぱつひゃくちゅう, hyappatsuhyakuchuu] (n) always hitting the bull's-eye; infallible
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
良くしたもの[よくしたもの, yokushitamono] (n) (1) convenient thing; harmonious, well-made thing; (exp) (2) things always work out
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush
見る人は見ている[みるひとはみている, miruhitohamiteiru] (exp) (id) There are always people with discerning eyes
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P)
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P)
何時でも[いつでも(P);なんどきでも, itsudemo (P); nandokidemo] (adv) (uk) (See 何時だって) (at) any time; always; at all times; whenever; (P)
常々;常常[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P)
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires)

always ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
บ่นพร่ำเพรื่อ[v. exp.] (bon phramph) EN: be always grumbling FR:
ชั่วนาตาปี[adv.] (chūanātāpī) EN: always ; for years ; endlessly FR:
ขึ้นเหนือล่องใต้[v.] (kheunneūalǿ) EN: travel a lot ; be always on a journey FR:
คู่กัด[X] (khūkat) EN: those two always at odds FR:
ขว้างงูไม่พ้นคอ[v. (loc.)] (khwāng-ngūm) EN: A bad penny always comes back. FR: revenir comme un boomerang
โกหกได้ไม่นาน[xp] (kōhok dāi m) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
โกหกพกลม[v.] (kōhokphoklo) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
กระชังก้นรั่ว[loc.] (krachangkon) EN: always broke ; spending recklessly FR:
กระเชอก้นรั่ว[adj. (loc.)] (krachoēkonr) EN: always broke ; wasteful ; lavish FR:
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen ) EN: the customer is always right FR: le client a toujours raison
ไม่ตกยุค[adj.] (mai tok yuk) EN: timeless ; always in vogue FR: toujours en vogue ; intemporel
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
เป็นนิตย์[adv.] (pennit) EN: regularly ; always FR:
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
ระหองระแหง[adj.] (rahøngrahaē) EN: antagonistic ; contentious ; quarrelsome ; always at odds FR:
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: repeatedly ; incessently ; always FR:
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอมา[adv.] (samoē mā) EN: regularly ; always FR: toujours
เสมอร่ำไป[adv.] (samoē rampa) EN: continually ; always FR:
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ตะบม[adv.] (tabom) EN: constantly ; repeatedly ; incessently ; always FR: constamment
แต่ไหนแต่ไรมา[adv.] (taēnaitaēra) EN: always ; never ; since long ago ; heretofore FR:
ตลอด[adv.] (taløt) EN: all the time ; always ; from beginning to end FR: du début à la fin
ตลอดเลย[adv.] (taløt loēi) EN: always FR: tout le temps
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on ; perpetually FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ตลอดปีตลอดชาติ[adv.] (taløt pī ta) EN: always ; all the time ; forever and ever FR:
ตลอดศก[adv.] (taløt sok) EN: always ; all the time FR:
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence ; sans cesse ; perpétuellement
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again FR: comme d'habitude ; comme à l'ordinaire
ถี่[adv.] (thī) EN: frequently ; often ; always ; in quick order ; one right after the other FR: fréquemment ; souvent ; toujours ; fréquent
ทุกครั้ง[loc.] (thuk khrang) EN: every time ; each time ; always FR: chaque fois ; tout le temps
ทุกเมื่อ[adv.] (thukmeūa) EN: every time ; at all time ; at all hours ; at any time ; always ; invariably FR: à tout propos
ทุกที[adv.] (thukthī) EN: always ; regularly ; every time ; more and more FR: à chaque fois
ทุก ๆ วัน[adv.] (thuk-thuk w) EN: everyday ; always ; all the times ; daily FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[n. exp.] (thuk wan) EN: everyday ; always ; all the time ; daily ; day after day FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement ; jour après jour

always ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ich {ppron} (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า always
Back to top