ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บวม*, -บวม-

บวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวม (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน
บวม (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
บวม (adj.) swollen See also: bulging, bulgy Syn. โป่ง, ป่อง, พอง, นูน, โหนก
บวม (v.) swell See also: dilate, inflate, puff out Syn. ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน Ops. แฟบ
บวม (v.) distend See also: swell Syn. พอง Ops. แฟบ
บวม (v.) swell Syn. พอง
บวม (adv.) puffily See also: plumply, swollenly
บวม (v.) swell up See also: bulge, be distended, be dilated, be swollen Syn. พอง, นูน Ops. แฟบ
บวมช้ำ (adj.) contused See also: bruised Syn. ฟกช้ำ
บวมช้ำ (adj.) bruised See also: contused Syn. ฟกช้ำดำเขียว
บวมช้ำ (adj.) bruised See also: black and blue Syn. ฟกช้ำ, ฟก
English-Thai: HOPE Dictionary
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย,โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy
edema(อิดี'มะ) n.,อาการบวมน้ำ, See also: edematous adj. ดูedema, Syn. oedema
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม
intumesce(อินทุเมส') vi. พองตัว,ขยายตัว,บวมตัว, Syn. swell,expand
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
nodal(โนด'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ส่วนที่บวมหรือโน,ตาตุ่ม, See also: nodality n.
pneumonia(นิวมอน'เนีย,-โม'เนีย) n. โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
pout(เพาทฺ) vi. ยื่นปาก,บุ้ยปาก,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้าไม่พอใจ,โป่ง,บวม,ยื่น. vt. ยื่นปาก,บุ้ยปาก. n. การยื่นปาก,การบุ้ยปาก,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: poutful adj. poutingly adv.
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
tumor(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
tumour(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
turgent(เทอ'เจินทฺ) adj. บวม,บวมเต่ง,บวมโต., See also: turgency n. turgently adv.
turgid(เทอ'จิด) adj. บวม,บวมโต,โป่ง,พอง,ขยายออก,โอ้อวด,คุยโว,โอหัง., See also: turgidity n. turgidness n. turgidly adv.
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ,โป่งขด,เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด
English-Thai: Nontri Dictionary
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
pout(vi) ทำหน้าบึ้ง,ทำปากยื่น,บวม,โป่ง
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tumefy(vi) บวม
tumid(adj) บวม,โอ้อวด,โอ่อ่า,คุยฟุ้ง
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
edema; oedemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intumesceบวม, พองขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turgidบวมเป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anasarcaการบวมทั้งตัว, มานทะลุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonia; pneumonitis๑. โรคปอดอักเสบ๒. โรคปอดบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumid๑. -บวม๒. -บวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ edematous; oedematous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anasarcaบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป [การแพทย์]
Edemaบวมน้ำ [TU Subject Heading]
Antiphlogisticsยาระงับบวม [การแพทย์]
Bronchopneumoniaบรองโคนิวโมเนีย,โรค;บรองโคป์นิวโมเนีย;บร็องโคป์นิวโมเนีย;ปอดและหลอดลมอักเสบ;ปอดบวม;โรคปอดอักเสบ;บรองโคนิวมอเนีย;การอักเสบของหลอดลมและตัวปอด [การแพทย์]
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Decongestantsยาลดน้ำมูก,ยาลดอาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อน,ยาช่วยลดการบวมของเยื่อบุทางหายใจ,ยาลดการคั่งของจมูก [การแพทย์]
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Indurationรอยบวมแข็ง, ตุ่มนูนแข็ง, แข็ง, การบวมปูด, อาการบวม, รอยนูนที่แดง [การแพทย์]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bag (vt.) บวม See also: พอง, รอยโป่ง Syn. swell, bulge
bulging (adj.) บวม Syn. distended
distended (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. enlarged, puffed up Ops. shrunken
distended (adj.) บวม Syn. bulging
enlarged (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. distended, puffed up Ops. shrunken
puff up (phrv.) บวม See also: ป่อง, พอง
puffed up (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. distended, enlarged Ops. shrunken
puffy (adj.) บวม See also: พอง Syn. expanded, inflated
swollen (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. distended, enlarged, puffed up Ops. shrunken
tumescent (adj.) บวม
tumid (adj.) บวม Syn. bulging, distended
turgid (adj.) บวม
varicose (adj.) บวมขึ้น See also: โตขึ้น, พอง Syn. tumid, swollen
swell with (phrv.) บวมด้วย See also: ป่องด้วย, พองด้วย
go down (phrv.) บวมน้อยลง Syn. go up
curve out (vt.) ทำให้บวม See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง Syn. bulge, bloat
diastatole (n.) การบวม See also: การพอง, การขยายตัว Syn. dilation
distension (n.) การบวม See also: การพอง, การขยายตัว Syn. dilation, diastatole
edema (n.) อาการบวมน้ำ
engorge with (phrv.) ทำให้บวม See also: ทำให้คั่งไปด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The swell of their voices, heralding your name.บวมของเสียงของพวกเขา, ป่าวประกาศชื่อของคุณ
My, my! Mmm. Say, that's pretty swell.อืมมม กล่าวว่าเป็นบวมสวย
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.พวกผอมแห้งท้องบวมอย่างนักโทษเหล่านี้ มาเป็นประจำ 7-8 ครั้งต่อคืน
She has had two episodes of pneumonia and is febrile.เธอได้มีสองตอน ของโรคปอดบวมและมีไข้ อะไรอุณหภูมิของเธอ?
This is not my idea of a swell time!นี่ไม่ใช่ความคิดของฉันเป็นเวลาบวม!
Yeah, right. Go on, Gordie. It's a swell story.ได้ ได้สิ ต่อเลย กอร์ดี้ มันเป็นเรื่องที่บวมๆว่ะ
The breeze is going to give me pneumonia.อาการเย็นจะทำให้ฉันเป็นปอดบวม.
And there they are, these big balloon people... because I found them two weeks after they'd been under the bed.ตัวบวมอลึ่งฉึ่งเน่าเฟะ เพราะผมพบศพหลังจากตายมา 2 อาทิตย์
Don't be silly. It isn't even swollen.อย่าโง่ มันไม่ได้เป็นแม้กระทั่งการบวม
See, the swelling's already gone down. It's nothing.เห็นของอาการบวมลงไปแล้ว มันไม่มีอะไร
And I got pneumonia. Remember that?จนฉันเป็นปอดบวม จำได้มั้ย
What's another word for "engorged"?คำว่าบวมโตน่ะ มีอีกคำว่าอะไรนะ?
When I was a kid, I spent a week in the hospital getting better from pneumonia.ตอนเด็กๆ ผมเข้ารพ. เป็นอาทิตย์ ผมปอดบวม เกือบจมน้ำตาย
Unless you want to get frostbittenเว้นแต่นายอยากหนาวจนตัวบวม
Then he caught a bad cold and died.แต่พี่ก็ต้องตายเพราะเป็นปอดบวม
It was all forgotten until a few weeks later when suddenly his big toe started... curling in.มันก็ไม่เป็นไรหรอก จนกระทั่งหลายอาทิตย์ต่อมา นิ้วของเขาก็เกิดบวมขึ้นทันทีทันใด บวนฉึ่งเลย
I woke up with terrible hay fever and my eyes were burning.ผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการแพ้อากาศอย่างรุนแรง ตาบวมแสบ
That's gonna swell up like a bitch.เดี๋ยวมันคงบวมเป็นลูกตำลึงเลย เอ้า กินนี่ซะ
I found no evidence of lesions, hemorrhaging, tumors.ไม่พบร่องรอยอะไร ไม่มีอาการเลือดค้าง บวม
No, no. Ellis needs an EKG. I don't like these swollen ankles.ไม่ ไม่ Ellis ต้องไปทำ EKG ฉันไม่ชอบที่ข้อเท้าบวมเลย
UTI progressing into infection. Pneumonia. Diabetic coma.UTI เริ่มติดเชื้อนะ ปอดบวม เบาหวานด้วย
His chest, check and see if it's bloated.หน้าอก เช็คดูว่ามันบวมหรือเปล่า
The swelling should go down in a few minutes.อาการบวมจะลดลงในอีกไม่ช้า
Her feet would bleed and get swollen.จนเท้าบวมห้อเลือดเลย
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ
No redness or swelling, so it's no sign of infection.ไม่มีผื่นแดง ไม่บวม, แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ
My feet are swollen, and my back is killing me.เท้าบวมเป่ง หลังก็ปวดยังกับแบกตึกไว้
Your feet are badly swollen.เท้าคุณมันบวมเหม็นเลยละ
We've just set up ECC. Just have Crime Scene bag it for us.แม้จะบวม จากการแช่ในน้ำ.
My sister got a bad cough with her pneumonia so I just copied her prescription.พี่สาวของฉันป่วย\\กับปอดบวมของเธอ ดังนั้นฉันแค่ทำตามคำสั่งของเธอ
Her breasts started swelling up.เต้านมของเธอเริ่มต้นบวมขึ้น
My 20-second analysis without any medical equipment is that his brain's herniating.จากการวิเคราะห์ของชั้น โดยปราศจากเครื่องมีแพทย์ สมองของเขากำลังบวม
There's early signs of cerebral edema.มีอาการส่อว่าจะสมองบวม
The edema has vanished.ไม่มีอาการบวมน้ำแล้ว
The doctor didn't say anything about rubbing your chubby stumps.หมอไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับ เรื่องนวดเท้าบวม ๆ ของเธอ
Cow drops, leave it in the sun, within 48 hours the bloat will split it open so clean it's just about surgical.วัวถูกทิ้งไว้กลางแดด ภายใน 48 ชั่วโมง ความร้อนจะทำให้มันบวมจนปริ หมดจดเหมือนผ่าตัด
The nice thing about this fake pregnancy is my feet don't swell.ท้องปลอมๆนี่ก็มีดีอย่างคือ เท้าฉันไม่บวม
Knee is blowing up like a balloon.หัวเข่าบวมยังกะลุกโป่งแนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บวม
Back to top