ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกุกตะกัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกุกตะกัก*, -ตะกุกตะกัก-

ตะกุกตะกัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกุกตะกัก (adv.) jerkily See also: evenly Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ Ops. สะดวก, เรียบ, คล่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
stammer(สแทม'เมอะ) vi.,vt. พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง. n. การพูดตะกุกตะกัก,การพูดติดอ่าง., See also: stammerer n. stammeringly adv.
stump(สทัมพฺ) n. ตอ,ตอไม้,สิ่งที่กุดด้วน,ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษดินสอ,โคนที่เหลือ,ก้านที่เหลือ,การสะดุดเท้า,การทดสอบ vt. ทำให้เหลือโคน,ขุดตอไม้,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ,ทำให้ตะกุกตะกัก ๆ vi. เดินเสียงฝีเท้าหนัก,เดินงุ่มง่าม,, See also: stumps n. ขา
stutter(สทัท'เทอะ) vi.,vt. พูดติดอ่าง,พูดตะกุกตะกัก., See also: stutterer,stutteringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด
stammer(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
stutter(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
TONGUE-tongue-tied(adj) พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,พูดตะกุกตะกัก,ลิ้นแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staccatoตะกุกตะกัก (พูด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
falter (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out (phrv.) พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก See also: พูดอ้ำอึ้ง
flounder through (phrv.) พูดตะกุกตะกัก
halting (adj.) ที่ตะกุกตะกัก See also: ที่อึกอัก, ที่ลังเล Syn. hesitant, indecisive, uncertain
jerk (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: ตะกุกตะกัก
jerk out (phrv.) พูดตะกุกตะกักออกมา
splutter (vi.) พูดรัวอย่างตะกุกตะกัก See also: พูดละล่ำละลัก, พูดกระอึกกระอัก Syn. stammer, stutter
splutter (vt.) พูดรัวอย่างตะกุกตะกัก See also: พูดละล่ำละลัก, พูดกระอึกกระอัก Syn. stammer, stutter
stammer (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดอ่าง, พูดอึกอัก Syn. falter, hesitate, stutter
stammer (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดอ่าง, พูดอึกอัก Syn. falter, hesitate, stutter
stammer (n.) การพูดตะกุกตะกัก See also: การพูดติดอ่าง, การพูดอึกอัก Syn. falter, stutter
stumble (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดอึกอัก Syn. falter, sputter, stammer
stumble over (phrv.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดขัด Syn. fall over, trip over
stumble through (phrv.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดขัด
stutter (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดอ่าง Syn. falter, stammer, stumble
stutter (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดอ่าง Syn. falter, stammer, stumble
stutter (n.) การพูดตะกุกตะกัก See also: การพูดติดอ่าง Syn. falter, stammer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stammered, stutter, what's the difference?พูดติดอ่าง กับพูดตะกุกตะกัก / มันแตกต่างกันตรงไหน?
I never said it wasrt your robot. You don't have to be such a jerk.ชั้นไม่เคยพูด มันไม่ใช่หุ่นของนาย นายอย่าทำเป็นตะกุกตะกัก
You're so sexy when you stammer.นายน่ะเซ็กซี่เวลาพูดตะกุกตะกักนะ
I don'T... stutter.ฉันไม่ได้... พูดตะกุกตะกัก
I had persistent pathological stuttering as a child, but it can be treated with rigorous speech therapy.ฉันมีอาการพูดตะกุกตะกักอย่างถาวรมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก แต่มันสามารถรักษาได้ด้วยการบำบัดการพูดอย่างเข้มงวด
I know that it's been a rough couple of months with the new baby and everything.ผมรู้ว่า 2-3 เดือนมานี่มันค่อนข้างตะกุกตะกัก ทั้งเรื่องเด็กๆเอยอะไรเอย
(CARL STAMMERING)(คาร์ลพูดตะกุกตะกัก)
(CARL STAMMERS)(คาร์ลพูดตะกุกตะกัก)
(STAMMERS) I know what happened with your dad.พูดตะกุกตะกัก ฉัน รู้ ว่า เกิดไรขึ้นกับพ่อของคุณ
Teach me to talk to her without me stumbling over my words.สอนให้ผมจีบสาวได้ โดยที่ไม่ต้องตะกุกตะกัก
Rustling in the walls.มีเสียงตะกุกตะกักอยู่ในผนัง
Why are you stuttering?ทำไมพูดตะกุกตะกักอยู่ได้
You were looking up and to the right really hard, weren't you?นายกำลังมองขึ้นข้างบนแล้วทำท่าตะกุกตะกักรู้ตัวไหม?
Instead of me stammering in fits and starts, a letter is more concise.แทนที่จะเริ่มบอกเขาอย่างตะกุกตะกัก จดหมายจะดูรวบรัดกว่า
None of this is plausible.ทำไมมันตะกุกตะกักอย่างนี้
It's as though you're an artist and awkward is your medium.เหมือนคุณเป็นนักแสดงบนเวที แล้วการตะกุกตะกักเป็นเอกลักษณ์ของคุณ
OK, remember how I said it's cute when you're awkward?โอเค จำได้มั้ยฉันเคยยบอกว่า คุณตะกุกตะกักได้น่ารัก?
They clench their jaw, they stammer, they wave their arms around.เขาจะขบกรามแน่น พูดตะกุกตะกัก แล้วก็โบกไม้โบกมือไปมา
You know what, you're just going to let me keep going, aren't you?คุณรู้นะ นี่จะปล่อยให้ผม ตะกุกตะกักต่อไปใช่ไหม แน่นอน
Were her pupils dilated? Was she drooling or stuttering?หรือมีน้ำลายไหลหรือเปล่า หรือพูดตะกุกตะกักไหม มีอะไรไหม
(STAMMERING) You were covered in filth, so I was just cleaning.พูดตะกุกตะกัก) คุณจะถูกปกคลุมไปด้วยความสกปรกดังนั้นผมจึงเป็นเพียง สะอาด.
They, uh... (STAMMERING)เอ่อ ... พวกเขาเอ่อ ... พูดตะกุกตะกัก)
(STAMMERING) You remember Miss Ellen?(พูดตะกุกตะกัก) คุณจำนางสาวเอลเลน?
(STAMMERING) And if the tree can't make pixie dust...(พูดตะกุกตะกัก) และถ้าต้นไม้ ไม่สามารถทำให้ฝุ่นนางฟ้า ...
(STAMMERING) It's...(พูดตะกุกตะกัก) มันเป็น ...
(STAMMERING) But they're...(พูดตะกุกตะกัก) แต่พวกเขากำลัง ...
(SILVERMIST STAMMERING)(Silvermist พูดตะกุกตะกัก)
(STAMMERING) What for?(พูดตะกุกตะกัก) เพื่ออะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกุกตะกัก
Back to top