ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด่าทอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด่าทอ*, -ด่าทอ-

ด่าทอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่าทอ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl (vt.) ด่าทอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shout, scream, say something!ตะโกน ด่าทอ ว่าข้ายังไงก็ได้!
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
'When the planes hit the Twin Towers, 'none of the phone calls from people on board were messages of hate or revenge, 'they were all messages of love.ตอนที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝด ไม่มีใครสักคนบนเครื่อง ที่โทรศัพท์ไปด่าทอกัน มีแต่โทรไปบอกรักกัน
It reads to me more like a rap sheet.แต่ฉันว่าเป็นบทความด่าทอ
But this is not the time for vitriol and vindictiveness.แต่นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับ การด่าทอและอาฆาตพยาบาท
She cursed me. Called me a whore.นางสาปแช่งข้า nag sap cê'g q·a ด่าทอว่าข้าร่าน d'aţov'a q·ar'an

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด่าทอ
Back to top