ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชัยชนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชัยชนะ*, -ชัยชนะ-

ชัยชนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
English-Thai: HOPE Dictionary
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย,พวงมาลัย,สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ,ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย,ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath,festoon,laurel
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment,achievement ###A. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi.,n. (การ) ได้รับชัยชนะ,ประสบชัยชนะ,ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ,ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest,victory,outdo,rejoice,exult
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
v signn. เครื่องหมายชัยชนะโดยการชู 2นิ้วเป็นรูปตัวV
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor,triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ,มีความยินดี, See also: winnings n.,pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ (โดยเฉพาะเงิน) winningly adv. winningness n., Syn. charming
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ,มีเสน่ห์,ร่าเริง,ทำให้สบายใจ,, See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
overcome(vt) ได้ชัยชนะ,ผ่านพ้น,ปกคลุม
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ,หนังหัว
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
triumph(n) ชัยชนะ,การฉลองชัย
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย
winsome(adj) สวย,น่ารัก,มีเสน่ห์,ร่าเริง,มีชัยชนะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conquest (n.) ชัยชนะ Syn. victory
triumph (n.) ชัยชนะ
victory (n.) ชัยชนะ Syn. success
win (n.) ชัยชนะ See also: การชนะเลิศ
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
romp (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easy victory
walk-in (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
walkover (sl.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
walkover (n.) ชัยชนะที่ได้มาโดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
landslide victory (idm.) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
crow over (phrv.) โห่ร้องยินดีในชัยชนะ Syn. exult at
match point (n.) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
oho (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ
overbear (vt.) มีชัยชนะ Syn. overcome, overwhelm
paean (n.) ข้อเขียนหรือบทเพลงแห่งชัยชนะ Syn. hymn, ovation
rack up (phrv.) ได้ชัยชนะ (การกีฬา) (คำไม่เป็นทางการ)
romp home (phrv.) ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
triumph (n.) การฉลองชัยชนะ
triumph (n.) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph (vi.) ได้รับชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the men. It's more important to them than it is to you.แต่พวกเขา ชัยชนะ สำคัญต่อพวกเขามากกว่าคุณ
That wave... that last day, the winning had become everything to meคลื่นนั่น วันสุดท้ายนั่น ชัยชนะ เป็นทุกอย่างสำหรับฉัน
We fight to the death, and one gets to freedom with the other person's blood?พวกเรากำลังต่อสู้อยู่กับความตายอยู่ ชัยชนะ ที่จะได้แต่ก็ด้วยชีวิตเลือดเนื้อของคนอื่น?
"...the victory which You have obtained for us"... . ชัยชนะ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา...
Oh, Becky, I'm reminded of all my passions: winning, my girls, destroying my enemies.โอ เบ็คกี้ ฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันปรารถนา... ชัยชนะ สาวน้อย
We believe we are marching to claim victory for ourselves... for our loved ones, for our countrymen, for the entire human race./ เราเชื่อว่าเรากำลังเข้าใกล้สู่ สิ่งที่เรียกว่า ชัยชนะ / / ของพวกเราทุกคน / / ของคนที่เรารัก /
Whether it's direction, or discipline, or glory and fame and fortune.ไม่ว่าจะเป็นทิศทางชีวิต วินัย ชัยชนะ ชื่อเสียง หรือเงินทอง
Victor, I really appreciate you doing this for me.ชัยชนะ ฉันซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณทำให้ฉันจริงๆ
Victory, it seemed, was in our grasp the very birthright of the Vampires.ชัยชนะ ตกอยู่ในมือของพวกเรา ผ้สืบทอดผีดูดเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น
I never feel victorious. I just go ahead and do what I do. This isn't a victory to me.ชัยชนะ ผมไม่เคยรู้สึกว่าได้รับชัยชนะ ผมแค่เดินหน้าทำสิ่งที่ผมทำ
Conquest, War, Famine and Death, Ichabod.ชัยชนะ สงคราม ความอดอยาก และความตาย อิคคาบ็อด
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา
We should all be focusing on winning because we're better, not meaner.ชัยชนะ เพราะว่าเราเก่งกว่า ไม่ใช่ร้ายกว่า
Winning was everything.ชัยชนะก็สำคัญกว่าอย่างอื่น
An early Greek victory.ชัยชนะของกรีกในช่วงต้น
You win by helping the kids.ชัยชนะของคุณ คือการได้ช่วยเด็กๆ
Her success has been remarkable, but our armies are amassing at Portlaoise to intercept her and that Dark viper Horvis.ชัยชนะของนางยิ่งใหญ่มาก แต่กองทัพของเรากำลัง รวมพลที่พอร์ทาโอส เพื่อขัดขวางนางกับ ดาร์ก ไวเปอร์ ฮอร์วิส
Yet another female conquest hell-bent on your destruction.ชัยชนะของผู้หญิงเป็นนรกสำหรับการทำลายของคุณ
His victory in the arena was as empty as his courage.ชัยชนะของมันในสังเวียน ไม่มีความหมายในความกล้าหาญอะไรเลย
Spartacus' victory ignites the imagination of the city!ชัยชนะของสปาร์ตาคัส ได้จุดประกายแห่งจินตนาการของเมืองนี้
Republic victory is at hand.ชัยชนะของสาธารณรัฐอยู่แค่เอื้อม!
Victory by one tenth of a second.ชัยชนะของหนึ่งในสิบของวินาที
The conquest of Britain is a lost cause.ชัยชนะของอังกฤษ ก่อให้เกิดการสูญเสีย
MACRO: Victory, East Great Falls.ชัยชนะของอีซเกรทฟอลล์
His victory but proving even giants fall.ชัยชนะของเขามีเหนือยักษ์เท่านั้น
Your victory splits the skies.ชัยชนะของเจ้าทำให้ท้องฟ้าแยก
Your victory over theokoles...ชัยชนะของเจ้าเหนือ ดิโอโคลิส
Our victory will be nearly as sweet for you as it is for me.ชัยชนะของเราจะหอมหวานสำหรับคุณ พอ ๆ กับผม
One victory does not make us conquerors.ชัยชนะครั้งเดียวมิได้ทำให้ เราเป็นผู้พิชิต
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ
Victory will be ours.ชัยชนะต้องตกเป็นของเรา
This feastful of victory.ชัยชนะที่น่ายินดีที่สุด
Victory without deceit.ชัยชนะที่ปราศจากความหลอกลวง
It beats burning them.ชัยชนะที่พวกมันถูกเผาทิ้ง
Victory attained by violence is tantamount to defeat for it is momentary.ชัยชนะที่มาจากความรุนแรง มันไม่ต่างจากการแพ้ เพราะมันอยู่เพียงชั่วคราว
A great victory for us all.ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆคน
His grandfather's most famous victoryชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของปู่เขา
That's an almighty win from the Blade Cruisers there.ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จากเบลด ครูสเซอร์
A great victory?ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หรือ

ชัยชนะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชัยชนะ
Back to top