ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำเริบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำเริบ*, -กำเริบ-

กำเริบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเริบ (v.) increase See also: extend, relapse, recurrence
กำเริบ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
กำเริบกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. คะนองกาม
กำเริบเสิบสาน (v.) mutiny See also: be insolent, be intense, run wild Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
exacerbationอาการกำเริบ
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.
English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exacerbationการกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurgencyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysm๑. อาการโรคกลับฉับพลัน๒. อาการกำเริบ๓. อาการหดเกร็ง, อาการชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescenceการกลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescent-กลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revoltการก่อการกำเริบ, การลุกขึ้นต่อต้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uprisingการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal๑. -โรคกลับฉับพลัน๒. -กำเริบ๓. -หดเกร็ง, -ชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exacerbationการกำเริบ,การกำเริบของโรค [การแพทย์]
Cough, Paroxysmalการไอที่กำเริบหนักเป็นพักๆ,ไอซ้อนๆกันจนหน้าแดง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
paroxysm (n.) การกำเริบของโรคทันที See also: การเกิดขึ้นอย่างทันที
relapse (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration, worsening
worsening (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My son had a full-blown attack.ลูกชายไม่สบายมาก อาการกำเริบหนัก
Personal note. Second attack in under 24 hours.บันทึกส่วนตัว กำเริบครั้งที่สองในรอบ 24 ชั่วโมง
One night five years ago my hemorrhoids were acting up.5 ปีก่อน โรคริดสีดวงกำเริบ
Your grandfather collapsed.ปู่เธอโรคหัวใจกำเริบ
So, he must let the people know, that even his own brother, who has revolted against him, still has to be punished.ดังนั้น เขาต้องทำให้ราษฎรรับรู้ ว่าแม้แต่น้องชายของพระองค์ที่กำเริบกับพระองค์ ยังต้องถูกลงโทษ
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ
The addictions we gave into...อาการอยากยาที่เริ่มกำเริบขึ้น
It Sets Off My Asthma.มันทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบน่ะ
Her asthma's acting up and needs rest.โรคหอบกำเริบ ต้องพักผ่อนน่ะ
Please, we hit a tree... and my Dad is having a heart attack...และพ่อของผมกำลังเป็น / โรคหัวใจกำเริบ
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด!
I think my gallstones are acting up, so...ผมคิดว่าอาการนิ่วของผมมันกำเริบ
He had a heart attack this morning.เขาหัวใจกำเริบเมื่อเช้านี้
Shitty day. My nerves are kind of shot.เป็นวันที่เเย่มาก โรคหวาดระเเวงของฉันแค่กำเริบขึ้นมา
I'm having a heart attack.ฉันโรคหัวใจกำเริบว่ะ
He's having some relapse. What am I supposed to do?เขามีอาการกำเริบ หรืออะไรบางอย่าง ผมควรทำยังไงล่ะ?
If the virus awakens, we'll be infected first.ถ้าเชื้อกำเริบละ เราติดก่อนใครเลยนะ
If symptoms appear, recovery is impossible.ถ้าอาการกำเริบ จะไม่มีทางรักษาเยียวยาได้
If the symptoms appeared?ถ้าอาการกำเริบขึ้นจะทำยังไง
Finally during a field-trip to the zoo, he died from a severe attack.ในที่สุดระหว่างที่ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ ซึงเขาเสียชีวิตจากอาการกำเริบอย่างรุนแรง
I'll be able to hold my daughter as she, you know, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for.ผมคงต้องคอยกอดลูกสาวของผมเอาไว้ตอนที่เธอ เป็นโรคหอบกำเริบขึ้นมา เพราะผมไม่มีปัญญาจะจ่ายค่ายาของเธอ
And the primary cause of seizures is stress.แล้วหนึงในปัจจัยหลักที่อาการจะกำเริบ คือ ความเครียด
A bloodsucker moves into town and the fever sets in.พอพวกตัวดูดเลือดเข้าเมือง อาการเลยกำเริบ
Just what those arthritic mitts need, a good pounding.เเค่จะทำให้โรคปวดข้ออักเสบกำเริบ ชกหมัดได้แรงดีนี่
He came back today with his third one.วันนี้เขากลับมา\ พร้อมอาการกำเริบขึ้นหนึ่งในสาม
Bad, not enough gas masterแย่แล้ว อาจารย์โรคกำเริบ
Mom's in real bad shape.เเม่อาการป่วยกำเริบหนัก
It's not my fault my heart had a goddamn other plan.มันไม่ใช่ความผิดของฉัน อาการโรคหัวใจฉันแม่งกำเริบ
We wouldn't want that little heart getting all skippy again, now would we?เราไม่ต้องการให้หัวใจอันน้อยๆนั่น กำเริบอีกครั้ง ใช่ไหม
Not gonna let your gash boss give my old lady a heart attack.ฉันไม่มีทางปล่อยให้เจ้านายสารเลวของนาย ทำให้อาการโรคหัวใจเมียฉันกำเริบหรอกนะ
I see your enuresis is acting up.อาการฉี่รดที่นอนกำเริบแล้วสินะ
Agitated my sciatica.พวกเธอทำให้โรคปวดหลังฉันกำเริบ
Oh, lord, he's thrown a clot!พระเจ้า อาการเขากำเริบ!
Can you find someone to take my place? Yeah.โรคกลัวที่แคบกำเริบน่ะ หาคนไปแทนให้หน่อยสิ
Well, obviously she relapsed.ดูเหมือนว่าเธอจะกำเริบอีก
We had this cheese sauce, it irritated my dad's IBS.ซอสชีสทำให้ โรคลำไส้แปรปรวนของพ่อฉันกำเริบ
I don't know, maybe it's the ADHD.ไมรู้สิฮะ บางครั้งมันก็กำเริบ
The Mayor?อย่าบอกนะว่าโรคมันกำเริบน่ะ
His health is deteriorating, and the disease is progressing rapidly.สุขภาพของพ่อทรุดลง แล้วโรคก็ได้กำเริบอย่างรวดเร็ว
Excuse me a moment, Rebecca. My daughter has upset my cancerous ulcers.ขอตัวนะจ๊ะ รีเบ็คก้า ลูกสาวทำมะเร็งที่กระเพาะแม่กำเริบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำเริบ
Back to top