ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำผิด*, -การทำผิด-

การทำผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป
English-Thai: HOPE Dictionary
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breach of trust๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
no-no (n.) การทำผิด See also: การกระทำสิ่งที่ไม่ยอมรับ Syn. error, mistake Ops. correctness
foul (n.) การทำผิดกฎ See also: การทำผิดกติกา
foul play (idm.) การทำผิดกฎหมาย
illegality (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illicitness Ops. legality
illegitimacy (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality
illicitness (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality Ops. legality
recidivism (n.) การทำผิดซ้ำซาก See also: การทำผิดจนเป็นนิสัย Syn. relapse
miscue (n.) การทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. error
blunder (n.) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า Syn. gaffe
sin (n.) การทำผิดศีลธรรม See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ
backstreet (adj.) (การทำผิดกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นในที่ลับ Syn. squalid
fink (vi.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายกับตำรวจ (คำสแลง) See also: แจ้งความลับกับตำรวจ Syn. squeal
imputable (adj.) ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To err is human.การทำผิด คือวิสัยของมนุษย์
"The true outlaw finds the balance between the passion in his heartการทำผิดกฏหมายยังคงอยู่ ระหว่างกิเลสภายในหัวใจเขา
His crimes go deeper than fraud and theft but he's been able to bully, bribe, or kill anyone who's gotten into his way.การทำผิดของเขามีมากกว่าเรื่องฉ้อโกงและลักขโมย เขาสามารถที่จะข่มขู่ ติดสินบน หรือฆ่าใครก็ตาม ที่ขวางทางเขา
Making mistakes and giving up-- that can't happen!การทำผิดพลาดและยอมแพ้ มันไม่ควรเกิดขึ้น
Not to mention we'd be breaking about 50 school rules and it'll be dangerous.ไม่พูดถึงการทำผิดกฎโรงเรียนสัก 50 ข้อ
No charges in over five years, but past offenses have been smuggling and gunrunning.แต่การทำผิดกฏหมายที่ผ่านมาได้ ลักลอบนำเข้าและจัดหาอาวุธปืน
We have to show that there's been illegal activity over the past 10 years, so we use Luann's incarceration as a bargaining chip with her husband, Otto Delaney.เราต้องมีข้อมูลยืนยัน การทำผิดกฏหมายมากกว่าสิบปี ดังนั้นเราจึงต้องให้ลูแอนติดคุก เป็นการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนกับสามีของเธอ อ๊อตโต้ เดลานี
Do you know of any illegal activity that Jax Teller or the Sons of Anarchy are involved in?เธอรู้เรื่องการทำผิดกฏหมายใดๆ ของเเจ็ค เทลเลอร์ไหม หรือรวมไปถึง พวกSons of Anarchyไหม
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
Because once civil disobedience starts;เพราะถ้าหากยอมให้มีการทำผิดกฏหมายเกิดขึ้น...
In the pursuit of wrongdoing, one steps away from God.แ่่ต่ละครั้งที่ไล่ล่าการทำผิด ก็ยิ่งก้าวห่างออกจากพระเจ้าที่ละก้าว
"Morally outraged," he said.เป็นการทำผิดศีลธรรม เขาพูดอย่างนั้น
Let this be the punishment for your wrongdoings to my family.ให้ได้รับการลงโทษนี้ \ N สำหรับการทำผิดของคุณให้กับครอบครัวของฉัน
Does payback involve illegal activities?การแก้แค้นนี่ รวมไปถึงการทำผิดกฎหมายด้วยรึป่าว?
Trouble is,I've got hundreds,and as far as I can tell, if your license doesn't ping for any prior felonies, you're pretty much gonna pass go and collect 200 canadian dollars.ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยๆ และเท่าที่รู้ ถ้าใบอนุญาตไม่ระบุการทำผิดอะไรมาก่อน คุณก็จะข้ามแดนได้อย่างสบาย
If erring is human, then remorse must be too.ถ้าการทำผิด เป็นเรื่องของมนุษย์ ความรู้สึกผิด ก็คงเหมือนกัน
So your answer is to commit a crime in my backyard.งั้นคำตอบของนายคือการทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ของฉัน
Which in the gaza strip is considered a real party foul,แถวฉนวนกาซ่าถือว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำผิดกฏร้ายแรง
What I believe to be a violation of security protocol 49.09 governing the treatment of prisoners aboard a starship.ผมเชื่อว่าเป็นการทำผิดกฏด้านความมั่นคงมาตรา 49.09 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษบน...
He has no record of any personal wrongdoing.เขาไม่เคยมีประวัติการทำผิดใดๆ
Aside from a couple of traffic violations, their records are clean.ซึ่งนอกจากประวัติการทำผิดกฎจราจรแล้ว - ก็ไม่มีประวัติการทำผิดอื่น
I-I've had a past, but all my wrongdoings, all my secrets are right there in front of you.แต่การทำผิดของหม่อมฉันทั้งหมด ความลับทุกอย่าง มาอยู่ตรงหน้าพระองค์แล้ว
I know a lot about misplaced guilt.ผมรู้เยอะเกี่ยวกับการทำผิดในสถานการณ์แบบนี้
I can't be this close to having all my dreams come true only to have them yanked away by one transgression at a stranger's Bar Mitzvah.ฉันไม่คิดว่านี่ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน พวกเขามาทำลายด้วยการทำผิดแค่ครั้งเดียวของฉัน ที่บาร์มิทซวาร์
I think recidivism rates paint a bleak picture.ผมว่าอัตราการทำผิดซ้ำซาก บอกไม่ให้เราคาดหวังสูง
State law.นี่มันเป็นการทำผิดตามหนังสือเลยนะ
You! Before the Offence Committee decided your wrongdoing, don't do anything.ก่อนที่คณะกรรมการการทำผิดกฎหมายตัดสินความผิดของนาย
As a first-time offender, he'll probably get two years for the car.เป็นการทำผิดครั้งแรก เขาคงติดคุก 2 ปี_BAR_ ข้อหาลักรถ
To describe the use of force, coercion, or psychological pressure exerted on a client in the commission of a crime.เพื่ออธิบายการใช้กำลัง การบังคับขู่เข็ญหรือการกดดันทางจิตใจ ความพยายามให้กับลูกความ คือค่านายหน้าของการทำผิดบาป
Or Salt Lake, where 80% of drug-related felonies is committed by illegals.หรือที่ซอลท์เลก เป็นที่ที่มีคดียาเสพติด 80 % ของการทำผิดกฎหมายทั้งหมด
If the unsub is under the delusion that Flynn also cares about him, then any misstep by Flynn that contradicts that belief, could lead to more victims or even Flynn's own murder, to prove they have a special bond.ถ้าเกิดว่าอันซับ เกิดหลงผิดว่า ฟินน์ก็รักเขาเช่นกัน การทำผิดพลาดใดๆของฟินน์ ที่กระทบกับความเชื่อนั่น
They were supposed to come back with a smoking gun, and all they found was a little human rights abuse.พวกนั้นควรจะกลับมาพร้อมปืนสังหาร แต่ดันเจอแค่การทำผิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเล็กๆ
What, so you'll atone for one murder by committing hundreds, thousands?ดังนั้น คุณจะชดใช้ความผิดจากการฆ่าคนคนหนึ่ง ด้วยการทำผิดกับคนอีกนับร้อยนับพันเหรอ?
I mean, no offense to present company.ฉันหมายถึงการทำผิดแบบไม่มีการนำเสนอหน่ะ
Despite Hayden's criminality and his malfeasant theatrics,นอกเหนือจากการทำผิดกฎหมายของเฮย์เด็น และการหลอกลวงของเขา
You know tuning is illegal right?รู้ใช่มั้ยว่าการถูกยกรถคือการทำผิดกฎหมาย
His life had to be fouled up.ชีวิตเขาต้องมีการทำผิดพลาด
Saving your ass from making a big mistake.ช่วยนายจากการทำผิดพลาดไง
Well, I do love a partner in crime.ว้าว ฉันโครตรักคู่หูในการทำผิดจังแฮะ
Michèle, I want to help, but that's a major violation.มิเชล ผมอยากช่วยนะ แต่นั่นเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำผิด
Back to top