ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrapper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrapper*, -wrapper-

wrapper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrapper (n.) หีบห่อ See also: ้ห่อ Syn. container, package
English-Thai: HOPE Dictionary
wrapper(แรพ'เพอะ) n. ผู้ห่อ,ผู้พัน,ผู้คลุม,สิ่งที่ห่อ,สิ่งที่พันรอบ,สิ่งปกคลุม,กระดาษห่อ,เครื่องห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ
English-Thai: Nontri Dictionary
wrapper(n) เครื่องห่อหุ้ม,กระดาษห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ,สิ่งปกคลุม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrapperใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตี่ยว (n.) long piece of banana leaf used as wrapper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it was some sort of wrapper once.ฉันคิดว่าเมื่อก่อนคงเป็นกระดาษห่ออะไรสักอย่าง
They'll find something, uh, prints, uh, D.N.A., or a cheeseburger wrapper with your drool on it.ด้วยลายนิ้วมือ DNA แม้แต่กระดาษห่อ ชีทเบอเกอร์ที่นายห่อมัน
That's the paper. You're eating the wrapper.มันเป็นกระดาษ เธอกำลังกินกระดาษห่ออยู่น่ะ
Plain brown wrapper. No return address.ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ไม่จ่าหน้าผู้ส่ง
From now on, you can stop shelling peanuts and start shelling the wrappers off these chocolate bars instead.มาแกะห่อ ช็อกโกแลต แทน
I got the wrapper, and I spelt "school."ผมได้รับเสื้อคลุมและผมสะกดคำว่า โรงเรียน
We're not big fans of the local fish wrapper, are we, Mare?เราไม่ชอบเจ้ากระดาษห่อปลานี่
[ David ] Well, I found two black pens... an owner's manual, a tool kit... some tissues, a road map... rubber bands and cough drop wrappers.(เดวิด) ผมพบปากกาสีดำ 2 ด้าม... คู่มือการใช้ 1 เล่ม, กล่องเครื่องมือ 1 กล่อง... มีกระดาษชำระ, แผนที่เส้นทาง...
Ooh! Beer caps, candy wrappers, cigarette butts, used condoms.โอ้โห ฝาเบียร์ ห่อลูกกวาด ก้นบุหรี่ ถุงยางใช้แล้ว
And who can resist free gifts in, uh, in shiny wrappers?และก็ ใครจะทนกับของฟรีได้ แล้วยังห่อแบบมันเงาด้วย
These wrappers are from the vendor who sells chicken.กระดาษห่อพวกนี้มาจาก คนขายไก่ย่างเดินเร่
Used a stick and an old candy bar wrapper.ใช้ไม้กับกระดาษห่อลูกอมเก่าๆ

wrapper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, 幞] old form of turban; variant of 袱, cloth wrapper for bundles
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
包皮[bāo pí, ㄅㄠ ㄆㄧˊ, 包皮] wrapping; wrapper; foreskin

wrapper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
掛袱紗[かけぶくさ, kakebukusa] (n) crape wrapper
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer)
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
ラッパー[, rappa-] (n) (1) wrapper; (2) rapper
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock
上紙[うわがみ, uwagami] (n) paper cover; wrapper; wrapping paper
上表紙[うわびょうし, uwabyoushi] (n) cover; front cover; wrapper; jacket
帯封[おびふう, obifuu] (n) half wrapper; strip of paper

wrapper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้านุ่ง[n.] (phānung) EN: panung ; hip wrapper ; FR:
เที่ยว[n.] (tīo) EN: long piece of banana leaf (used as wrapper) FR:

wrapper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhülle {f}book wrapper
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrapper
Back to top