ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrangler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrangler*, -wrangler-

wrangler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrangler (n.) ผู้ทะเลาะ See also: ผู้โต้เถียง, ผู้ถกเถียง
English-Thai: HOPE Dictionary
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's the only ghost wrangler I can think of.เธอเป็นคนเดียวที่โต้เถึยงกับผีได้ เท่าที่นึกออก และแซลลี่เพิ่งฉีกร่างแฟนของเธอไป
'I went to work for a camel wrangler named Sallay Mahomet.ฉันขายแรงงานเพื่อแลกอูฐ ให้กับโคบาลชื่อ ซัลลี่ มาโฮเม็ท
My celebrity wrangler just canceled.คนดังของฉัน Wrangler แค่ยกเลิก
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม
He's nothing but a glorified midget wrangler.เขาไม่มีอะไรนะ แต่พวกตัวแคระนั่นคงสรรเสริญเขาน่าดู
It's getting a little chilly outside, so the animal wranglers have asked that every student pick up a puppy and hold it, so they stay warm while the volunteers hand out tiny, puppy-sized hats.ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน หยิบลูกสุนัขขึ้นมาและกอดมันไว้ เพื่อที่พวกมันจะได้อบอุ่น ขณะที่อาสาสมัคร
The "Ghost Wranglers" are here?เดอะ "ปราบผี" อยู่ที่นี่เหรอ?
"Ghost Wranglers" did a piece on five points correctional, and Ron was featured.'นักล่าผี'มีรายการถ่ายทำ ที่เรือนจำไฟว์พอยด์ และมีรอนเป็นตัวเอก
Quiet down, you can-wranglers.เงียบลงคุณสามารถ Wranglers-
I'm sending my own data wrangler.ฉันส่งข้อมูลของฉันเอง Wrangler.
He has a personal assistant, a party coordinator, an ab trainer, basketball coach, an eyebrow specialist, sneaker jockey, two umbrella wranglers, a weed roller, a weed holder, a turtle sitter for Maximus, scarf caddy a guy who punches him in the nutsเขามีผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ประสานงานปาร์ตี้ ครูฝึกกล้ามหน้าท้อง โค้ชบาสเกตบอล ช่างทำคิ้ว คนถือรองเท้าผ้าใบ คนถือร่มสองคน แดดออก
Smurfette is a bunny wrangler.สเมิร์ฟเฟ็ทท์ เป็นนักปราบกระต่ายพยศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrangler
Back to top