ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workload

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workload*, -workload-

workload ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workload (n.) ปริมาณงานที่คนหรือเครื่องจักรทำได้ระยะเวลาหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workload ปริมาณงานที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She shouldered most of the workload at the atelier this week.เธอช่วยแม่ได้มากเลยในฃ่วงวีคนี้
Look, uh, our workload is going to increase, and we need better ways to stay connected.เอาล่ะ อัตราการทำงานของพวกเราจะเพิ่มขึ้น เราต้องการวิธีที่ดีกว่า ในการติดต่อกัน
Cutting your workload in half. Wow.ลดเวลาทำงานลดครึ่งนึง
The workforce has been cut in half so the workload has increased, but there hasn't been any increase in benefits.กำลังคนลดลงครึ่งหนึ่ง ภาระงานก็ยิ่งเพิ่ม แต่ผลประโยชน์พนักงานไม่ได้เพิ่มขึ้น
I told you, there's been a measurable increase in workload now that I'm in third grade.ผมบอกแล้ว มีการบ้านเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะผมขึ้นเกรดสาม
Anything you can add to help lighten my workload would be greatly appreciated, trust me.ถ้าคุณมีอะไรที่สามารถ ช่วยให้งานผมง่ายขึ้น ผมจะขอขอบคุณมาก เชื่อผมสิ
You guys handle 80% of the intelligence workload.มีลูกน้อง 80% ที่ทำงานอยู่ทั่วโลก
You will cut back on your workload.ฉันจะลดงานนายลง ต่อไปนายไม่ต้อง
I don't give a crap about your crushing workloadI don't give a crap about your crushing workload
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ
They expect us to play our best to give our bloody all, then they add to our bloody workload.พวกเค้าคาดหวังจะให้เราเล่นเต็มที่.. ให้เราฝึกเลือดตาแทบกระเด็น.. แล้วยังจะมาเพิ่มภาระบ้าๆให้เราอีก
A hostess ain't gonna help me with my workload.เด็กรับแขกไม่ได้ช่วย แบ่งเบางานฉันได้หรอก

workload ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 工作量] workload; volume of work

workload ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワークロード[, wa-kuro-do] (n) workload
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] (n) {comp} workload
仕事量[しごとりょう, shigotoryou] (n) (one's) workload; amount of work (to be) done by one
作業量[さぎょうりょう, sagyouryou] (n) workload; quantity of work; work rate; units produced
殺人的[さつじんてき, satsujinteki] (adj-na) murderous (workload, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload

workload ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:

workload ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workload
Back to top