ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodchuck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodchuck*, -woodchuck-

woodchuck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodchuck (n.) สัตว์คล้ายหนูยักษ์ See also: มีขนสีน้ำตาลลายเทา แถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Marmota monax Syn. groundhog
English-Thai: Nontri Dictionary
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In our Woodchuck bus.- ด้วยรถบัสวูดชัคของพวกเรา
I didn't know Woodchuck Todd worked here.เธอรู้หรือเปล่า Woodchuck ท็อดด์ ทำงานที่นี่
This gross bastard had himself a woodchuck for lunch.เน„เธญเน‰เธ•เธฑเธงเธญเธธเธšเธฒเธ—เธงเนŒ เธเธดเธ™เธเธฃเธฐเธฃเธญเธเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธทเน‰เธญเน€เธ—เธตเนˆเธขเธ‡
You ain't got the sack to shoot a woodchuck.นายคงไม่ได้เอากระสอบ มายิงหนูป่านะ
Woodchucks are like Girl Scouts, only scientific and administered by the Jeffersonian.มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจฟเฟอร์โซเนียนเท่านั้น
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร
I disagree. Those Woodchucks disturbed a federal crime scene.ฉันไม่เห็นด้วย กลุ่มวูดชัคพวกนี้เข้ารบกวน ที่เกิดเหตุตามกฎหมาย
Attention, Woodchucks.ให้ความสนใจหน่อย กลุ่มวูดชัค
That very well may be, but what it tells me is you're going out to look for fingertips, in case the Woodchucks missed them.นั่นก็ฟังดูดีนะ แต่สิ่งที่มันบอกฉัน ก็คือเธอกำลังจะออกไปหาส่วนปลายนิ้วนั่น เผื่อพวกวู้ดชัคไม่ทันเห็นมัน
The body was found by woodchucks?ศพถูกพบโดย ตัววูดชัคเหรอครับ?
Give it up for the Woodchucks!ยกเวทีให้ Woodchucks ครับ
Yeah, but even dressed as a woodchuck, I still fantasize about him.ช่าย ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวเป็น woodchuck ฉันก็ยังฝันหวานถึงเขา

woodchuck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウッドチャック[, uddochakku] (n) woodchuck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodchuck
Back to top