ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodbin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodbin*, -woodbin-

woodbin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodbin (n.) กล่องหรือถังสำหรับเก็บฟืน
woodbine (n.) พืชไม้ดอกกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง See also: อยู่ในแถบยูเรเชียและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lonicera Periclymenum
English-Thai: Nontri Dictionary
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodbin
Back to top