ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weeper*, -weeper-

weeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weeper (n.) คนร้องไห้ (โดยเฉพาะคนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ)
English-Thai: HOPE Dictionary
weeper(วี'เพอะ) n. ผู้ร้องไห้,คนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ,เครื่องหมายไว้ทุกข์ (เช่น ปลอกแขนดำ) ,สิ่งที่ห้อยย้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางร้องไห้ (n.) weeper
คนกวาดถนน (n.) road sweeper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found it. Finders keepers, losers weepers.แต่ผมเจอมัน ทิ้งแล้วทิ้งเลยสิ อย่ามาขี้ตู่กัน
Sweepers. Sweepers.เฮ้ย ไอ้เครื่องกวาดเอ๊ย
Sweepers were on the loose, but then came Copperbottom.เครื่องกวาดก็เต็มถนน แล้วอยู่ๆ คุณค็อปเปอร์บัทท่อมก็โผล่มา
Hey, guess what. It's the sweepers.นี่ รู้มั๊ย พวกเครื่องกวาดน่ะ
The sweepers don't make any sound.เครื่องกวาดหาไม่ส่งเสียง อะไรออกมาเลย
You've vetted the sweepers?นายตรวจสอบ เครื่องกวาดหาหรือยัง?
Did you call in the sweepers?นายเรียกหน่วยเก็บกวาดรึยัง
Sweepers approaching! Brooms are out!หน่วยเก็บกวาดมาถึงแล้ว ไม้กวาดออกมาแล้ว
I was a street-sweeper, I was sweeping up dead leaves, you see?ฉันเป็นคนเก็บขยะ และกำลังกวาดถนน
Found something else tasty, too-- electronic bug sweeper.เจอของน่าสนใจด้วยนะ กล้องสายลับน่ะ
Francisco's sweeper has a memory, and it tripped to a listening device yesterday morning.เครื่องส่งของฟรานซิสโก มี memory และมันส่งสัญญาณไปยัง เครื่องดักฟังตอนเช้า
The bug sweeper was on my desk.เครื่องตรวจจับอยู่บนโต๊ะผม

weeper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 扫除机 / 掃除機] mechanical sweeper
扫雷[sǎo léi, ㄙㄠˇ ㄌㄟˊ, 扫雷 / 掃雷] minesweeper (computer game)

weeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイーパー(P);スィーパー[, sui-pa-(P); sui-pa-] (n) sweeper; (P)
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper
掃海艇[そうかいてい, soukaitei] (n) minesweeper
煙突掃除夫;煙突掃除扶[えんとつそうじふ, entotsusoujifu] (n) chimney sweeper (cleaner)
精米機[せいまいき, seimaiki] (n) (See 精米) rice huller; rice polishing machine; rice pearling machine; rice sweeper; rice mill
道路掃除人[どうろそうじじん, dourosoujijin] (n) street sweeper (person)

weeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าน้ำตา[n. exp.] (jao nāmtā) EN: easy weeper FR:
นางร้องไห้[n. exp.] (nāngrønghai) EN: professional weeper FR: pleureuse [f]
คนกวาดถนน[n. exp.] (khon kwāt t) EN: road sweeper FR: balayeur [m] ; balayeuse [f]
เครื่องดูดฝุ่น[n. exp.] (khreūang dū) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper FR: aspirateur [m]
เรือกวาดทุ่นระเบิด[n.] (reūakwātthu) EN: minesweeper FR: dragueur de mines [m]

weeper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teppichkehrmaschine {f}carpet sweeper
Kehrmaschine {f}road sweeper
Straßenkehrer {m}street sweeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weeper
Back to top