ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wattled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wattled*, -wattled-

wattled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wattled (adj.) ซึ่งทำจากขนแผงคอสัตว์
wattled (adj.) ซึ่งสานเป็นไม้ระแนง

wattled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกระแตแต้แว้ด[n. exp.] (nok krataēt) EN: Red-wattled Lapwing ; Vanellus indicus FR: Vanneau indien [m] ; Vanneau de l'Inde [m] ; Vanellus indicus

wattled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Javakiebitz {m} [ornith.]Javanese Wattled Lapwing
Helmkasuar {m} [ornith.]Dobble-wattled Cassowary
Klunkeribis {m} [ornith.]Wattled Ibis
Lappenguan {m} [ornith.]Wattled Guan
Karunkelhokko {m} [ornith.]Wattled Curassow
Klunkerkranich {m} [ornith.]Wattled Crane
Rotstirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]Wattled Jacana
Philippinenbreitrachen {n} [ornith.]Wattled Broadbill
Lappendickkopf {m} [ornith.]Wattled Shrike Tit
Lappenstar {m} [ornith.]Wattled Starling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wattled
Back to top