ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wash-and-wear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wash-and-wear*, -wash-and-wear-

wash-and-wear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wash-and-wear (adj.) ที่ซักง่าย แห้งง่าย และไม่ต้องรีดมาก

wash-and-wear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッシュアンドウエア;ウォッシュアンドウェア;ウオッシュアンドウエア[, uosshuandouea ; uosshuandouea ; uosshuandouea] (n) wash-and-wear
ノーアイロン[, no-airon] (n) drip-dry; no-iron; wash-and-wear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wash-and-wear
Back to top