ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walnut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walnut*, -walnut-

walnut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walnut (n.) ต้นหรือผลวอลนัท กินได้ มีเปลือกแข็งและรอยหยักรอบๆ See also: ต้นมันฮ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
walnut(วอล'นัท) n. มันฮ่อ,ต้นมันฮ่อ,ไม้มันฮ่อ,ผลมันฮ่อ,สีน้ำตาลค่อนข้างแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
walnut(n) ต้นมันฮ่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
walnut oilน้ำมันวอลนัต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lamb's brains in walnut sauce.แอบขึ้นมาซ่อนอยู่หลังกรงสัตว์
I am eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles.ผมกำลังกิน ช็อกโกแลต แต่ก็ได้รสที่ไม่ใช่ช็อกโกแลต หรือ มะพร้าว
Because only squirrels can get the whole walnut out almost every single time.เพราะมีแต่พวกกระรอกเท่านั้นที่สามารถแกะเปลือกได้อย่างเกลี้ยงเกลา
Could you guys do a sandwich like... peanut butter, or almond butter, walnut butter... huh, pecan butter, pistachio butter..คุณช่วย.. ทำแซนด์วิชให้ผมหน่อย... เอาไส้เนยถั่วนะ..
Bearing two-four-five at nine-eight off Walnut Ridge Vortac!มุ่งหน้า 2-4-5 ที่ 9-8 นอกรัศมีวิทยุการบินวอลนัตริดจ์!
It's a gluten-free neruda cranberry walnut bread.มันคือแป้งเปียกกลูเทิล\เนรูดาร์ขนมปังวอลนัทแครนเบอร์รี่..
The Walnut Creek runs behind his house.มีคลองวอลนัทอยู่หลังบ้านแก
He fell into the Walnut Creek.แกตกลงไปในคลองวอลนัท
243 East Walnut Street. Hastings, Michigan. U.S.A.243 ถนนอีสต์วอลนัท เฮสติ้ง มิชิแกน สหรัฐฯ
Our little walnut can hear everything you say.ลูกวอลนัทเล็กๆ ของเราฟังทุกอย่างที่คุณพูดได้นะ
There it is, 1965 Walnut Street.นั่นไง.. บ้านเลขที่ 1965 ถนนวอลนัท
I started as a paperboy, handing out pamphlets, worked as a delivery boy for a Chinese restaurant, a dishwasher... an hourly worker for an apparel packaging store, buying materials and sewing dolls, pushing carts, selling walnut cakes, buying and selling ผมเริ่มตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ แจกแผ่นพับ ทำงานเป็นเด็กส่งของที่ร้านอาหารจีน ล้างจาน... .. ทำงานเป็นชั่วโมงที่ร้านบรรจุภัณฑ์ ซื้อวัสดุและเย็บตุ๊กตา

walnut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核桃仁[hé tao rén, ㄏㄜˊ ㄊㄠ˙ ㄖㄣˊ, 核桃仁] walnut kernel
核桃[hé tao, ㄏㄜˊ ㄊㄠ˙, 核桃] walnut; CL:個|个
胡桃[hú táo, ㄏㄨˊ ㄊㄠˊ, 胡桃] walnut

walnut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォールナット;ウォルナット;ウオルナット[, uo-runatto ; uorunatto ; uorunatto] (n) walnut
クルミ科[クルミか, kurumi ka] (n) (See 胡桃) Juglandaceae (plant family); (common name) the walnut family
胡桃[くるみ, kurumi] (n) (uk) walnut
鬼胡桃[おにぐるみ;オニグルミ, onigurumi ; onigurumi] (n) (uk) Manchurian walnut (Juglans mandshurica)

walnut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วอลนัท[n.] (wønnat) EN: walnut FR:

walnut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurzelnuss {f}burr walnut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walnut
Back to top