ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tunic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tunic*, -tunic-

tunic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tunic (n.) เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก
English-Thai: Nontri Dictionary
tunic(n) เสื้อคลุม,เสื้อชั้นนอกของทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tunic; tunicaเปลือก, สิ่งหุ้ม, ชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cross on your tunic is a symbol of your faith in God's will.กางเขนแห่งทูนิค สัญลักษณ์ในความเชื่อมั่นต่อพระเจ้า
I suppose after today you'll be tradin' in that tunic for a uniform.ฉันคิดว่าหลังจากวันนี้คุณจะ ขายในเสื้อคลุมว่าสำหรับ เครื่องแบบ
When I saw you in that tunic, I knew.พอผมเห็นเสื้อผ้าคุณ ผมรู้เลย
Two wear tunics over their armour..2 อัศวินสวมเสื้อยาวทับชุดเกราะ
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ
Put it inside your tunic.เอามันใส่ใว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมของเจ้า
Take off the tunics, they'll weigh us down.เอาเสื้อเกราะออกซะ มันถ่วงน้ำหนัก
I light a candle and rip off a piece of my tunic, which I fashion into a blindfold.ฉันจุดเทียน ถอดผ้ารัดเอวออก แล้วเอามันมาทำเป็นผ้าปิดตา
There is something here in his tunic.มีบางสิ่งในเสื้อของเขา
It's from her tunic. I'd know it anywhere.มันมาจากเสื้อของนาง ข้ารู้จักมันจากที่ไหนสักเแห่ง เราต้องเข้ามาใกล้แล้วล่ะ
Turns out, the old man's been kiting counterfeit bills from Tunica to Nevada.กลับกลายเป็นชายชราที่ถูก kiting ธนบัตรปลอม จาก Tunica สู่เนวาดา.
And you Mr. Chase, no matter how many whale pins you may have on your lapel, are nothing more than the son of a farmer, who's managed to bullying his way into an officer's tunic.และคุณนายเชสไม่ว่ากี่ หมุดปลาวาฬคุณอาจจะมีอยู่บน ปกของคุณ มีอะไรมากกว่าลูกชาวนาที่

tunic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)

tunic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
被膜[ひまく, himaku] (n,adj-no) (1) coating; film; membrane; (2) tunic (plants); capsule

tunic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kittel {m} (der Schulkleidung)tunic (of school uniform)
Tunika {f}; Tunica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tunic
Back to top