ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tulip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tulip*, -tulip-

tulip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tulip (n.) ไม้ดอกทิวลิป
English-Thai: HOPE Dictionary
tulip(ทิว'ลิพ) n. พืชไม้ดอกขนาดใหญ่มีรูปคล้ายถ้วยหรือระฆัง,ดอกของพืชดังกล่าว.
English-Thai: Nontri Dictionary
tulip(n) ดอกทิวลิป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's tulip season today and I'm so happy.ดอกทิวลิปเพิ่งออกวันนี้ด้วย แหม ฉันมีความสุขจังเลย
It's a tulip festival down at the Columbus Convention Center. It's supposed to smell pretty nice.เป็นเทศกาลดอกทิวลิป บรรยากาศน่าจะดี
It seems odd now, but in Holland, tulip bulbs were once as valuable as houses.มันฟังดูแปลกๆ อยู่บ้าง แต่ที่ในฮอลแลนด์ หัวดอกทิปลิบเคยมีมูลค่าสูง พอๆ กับบ้านหลังหนึ่งทีเดียว
Hey, is anyone waiting for a tulip delivery?เฮ้ นี่ทุกคนกำลังรอบริการส่งดอกทิวลิปหรอ
It says here the tulip poplar, or liriodendron tulipfera, grows to 70 feet and has beautiful flowers.มันบอกในนี้ว่าต้นทิวลิป หรือต้นทิวลิปอ่อน ยาวถึง 70 และเป็นดอกไม้ที่สวย
Pinewood marriage chest with groove joinery and hand-forged hinges in the shape of tulip buds.ตู้ลิ้นชักไม้สนงานไม้สลักเป็นร่อ และบานพับหล่อมือในรูปดอกทิวลิป
Roses or tulips?ดอกกุหลาบ หรือ ทิวลิปส์ ?
Will you hand me a dry towel, Miss Beautiful Tulip?คุณจะมือฉันผ้าขนหนูแห้งนางสาวสวยทิวลิป?
"Tulip" is much better than "mongoloid.""ทิวลิป" จะดีกว่า "มองโกล".
Tulips. Red ones, if you have them.เอาดอกทิวลิป สีแดงนะ ถ้ามี
No, thanks. Martha has her heart set on tulips.ไม่หละ ขอบคุณ มาธ่าชอบแต่ทิวลิปเท่านั้น
Give it too much, you'll be outta the dirt and into the tulips.ให้มันมากเกินไปคุณจะ ออกจาก สิ่งสกปรกและเป็นดอกทิวลิป

tulip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁金香[yù jīn xiāng, ㄩˋ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤ, 郁金香 / 鬱金香] tulip

tulip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera)
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar
百合の樹;百合の木;百合樹;百合木[ゆりのき;ユリノキ, yurinoki ; yurinoki] (n) (uk) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar

tulip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทิวลิป[n. exp.] (døk thiulip) EN: tulip FR: tulipe [f]
กระเจียว[n.] (krajīo) EN: Siam tulip ; Curcuma sessilis FR: Curcuma sessilis
ปทุมา [n.] (pathuma) EN: Siam Tulip FR:
ทิวลิป[n.] (thiulip) EN: tulip FR: tulipe [f]
ทิวลิปไอศกรีม[n. exp.] (thiulip ais) EN: Tulip Ice Cream FR:
ทิวลิปสยาม[n. exp.] (thiulip Say) EN: Siam Tulip FR:
แคแสด[n.] (khaēsaēt) EN: African tuliptree ; fountain tree ; pichkari ; Nandi flame ; Spathodea campanulata FR: Spathodea campanulata

tulip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tulpe {f} (Glas)tulip glass
Tulpenbaum {m} [bot.]tulip tree
Tulpenbecher {m}tulip beaker
Tulpenzwiebel {f}tulip bulb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tulip
Back to top