ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tubing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tubing*, -tubing-

tubing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tubing (n.) ท่อ See also: หลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
tubing(ทู'บิง) n. วัสดุที่ใช้ทำหลอดหรือท่อ,ท่อ,หลอด, Syn. tube
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that the tubing you found at the crime scene?นั่นท่อที่เจอในที่เกิดเหตุหรอ?
There was a piece of tubing we found that pumped exhaust into your SUV.เราพบชิ้นส่วนท่อ ที่ส่งควันจากท่อไอเสียเข้า SUV ของเธอ
That's what the tubing is.ท่อนั่นมามันยังงั้นเอง
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง
I was pinching some copper tubing from maintenance.ฉันไปขโมยท่อทองแดง จากหน่วยซ่อมบำรุงมา
This unsub used some sort of tubing device to drain the blood from the femoral arteries.อันซับคนนี้เหมือนจะใช้ท่อ เพื่อดูดเลือดของเหยื่อจากเส้นเลือดที่ต้นขา
Go get me a piece of plastic tubing so we can relieve the pressure in her chest here.ไปหาท่อพลาสติกให้ผมซักชิ้นได้ไหม เราคงพอที่จะปลดปล่อยความดันนี่ ออกจากทรวงอกของเธอได้
Can you give me one of those tubing thingies and, um, some tape?เธอช่วยเอาพวกหลอดกับอืม.. เทป มาให้หน่อยสิ
If not, we'll pull the one out of my truck. Okay, copper tubing.ถ้าไม่พอก็ไปเอาอีกตัวจากรถฉันก็ได้ ทีนี้ก็ท่อทองแดง
No, wait. Stop. I'll just buy the tubing.ไม่ เดี๋ยว หยุดเลย เดี๋ยวฉันไปซื้อท่อมาให้ ทำงี้ไม่ช่วยประหยัดเงินหรอก
Uh,i.v.tubing,infusion pump,units of o-negative blood, chest tubes,o-silk sutures,elastoplast.อืม สายยาง ตัวคุมการไหลเวียน เลือดกรุ๊ปโอ negative สายระบายลมหรือของเหลวไหมเย็บ ที่ปิดแผล
I need a gram of ceftriaxone, uh, two liters of saline, and some tubing.ผมต้องการเซฟไทรแอกโซน น้ำเกลือ 2 ลิตร และก็ท่อยาง

tubing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection

tubing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussstopfen {m}tubing plug
Rohrabschneider {m}tubing cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tubing
Back to top