ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tryout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tryout*, -tryout-

tryout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tryout (n.) การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
tryout (n.) การแสดงก่อนรอบจริงเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชม
English-Thai: HOPE Dictionary
tryout(ไทร'เอาทฺ) n. การทดสอบ,การทดลอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen, welcome to the final event... of today's Olympic tryouts.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่การแข่งรายการสุดท้าย... ของการคัดตัว ไปโอลิมปิกในวันนี้
It's for the football team. They're having tryouts this afternoon.สำหรับทีมฟุตบอล พวกเขาจะมีการทดสอบเที่ยงนี้
"Tryout," you half a meatball.คัดตัวโว้ย ไอ้โง่ไม่รู้หนังสือ
Cheer-leading tryouts were last period.คัดตัวเชียลีดเดอร์เป็นสิ่งสุดท้าย
Another shot at tryouts.ให้ลองคัดตัวอีกครั้ง
That wasn't like a real tryout.ไม่ได้คัดตัวจริงๆหรอก
Will you give me a tryout?เมื่อไหร่จะเรียกผมไปทดสอบฝีเท้า?
Because you have school, and you have tryouts this week.ลูกต้องไปโรงเรียน_BAR_ แล้วอาทิตย์นี้ลูกมีสอบด้วย
And the coach is really impressed with your tryouts. Really?โค้ชประทับใจนายกับการคัดตัว จริงหรอ
There's only one spot open right now, so we're gonna have tryouts.และจะขยายตัวอย่างรุนแรง สุภาพบุรุษ แกสบายดีไหม จะเข้าร่วมทีมเราหรือเปล่า ตอนนี้มีว่างอยู่ตำแหน่งเดียว ดังนั้นต้องคัดตัว...
Look, do you know how much interference I had to run with these guys just to get you this tryout?รู้มั้ยฉันต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้นายได้ทดสอบ?
What do you mean, like a tryout?นายหมายถึง.. ทดสอบเหรอ?

tryout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probe {f}test; tryout [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tryout
Back to top