ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trousers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trousers*, -trousers-

trousers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trousers (n.) กางเกงขายาว (อังกฤษ)
English-Thai: HOPE Dictionary
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ
English-Thai: Nontri Dictionary
trousers(n) กางเกงขายาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกง (n.) trousers See also: pants, pantaloons
เตี่ยว (n.) trousers Syn. กางเกง
กางเกงชายหาด (n.) beach trousers
เป้า (n.) crotch (of trousers) Syn. เป้ากางเกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate
Tommo, get their trousers down. I fucking warned you, Danny.Tommo รับกางเกงของพวกเขาลง ฉันร่วมเพศเตือนคุณ, แดนนี่
This is what I'm gonna give you. Now get your trousers down.นี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณ ตอนนี้ได้รับกางเกงของคุณลง
But stealing trousers from your father and getting them altered for yourself is just plain wrong!แต่ขโมยกางเกงของพ่อไป... เอาไปแก้เป็นไซส์ตัวเอง... มันผิดเกินอภัย
Now get them trousers off, boy. Don't be a sissy.ตอนนี้พวกเขาได้รับกางเกงออกเด็ก ไม่ต้องน้องสาว
I swear, my trousers have barely dried.-ไม่อยากจะเชื่อเลย สาบานได้ มันเร็วซะจน กางเกงของพี่แห้งสนิทเลย
Do you know why I take two pairs of trousers onto the golf course?คุณรู้ว่าทำไมผมถึงถอดกางเกง ทั้งสองตัวของผมไว้บนสนามกอล์ฟ
Come on, then. How many pairs of brown trousers do I need?เอาล่ะ แล้วพ่อจะเอา กางเกงสีน้ำตาลไปกี่ตัวดี
# 'Cause I nay had on trousers ## เพราะฉันไม่สวมกางเกง #

trousers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
[dāng, ㄉㄤ, 裆 / 襠] crotch; seat of a pair of trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 裤 / 褲] drawers; trousers; pants
裤子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 裤子 / 褲子] trousers; pants
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, 长裤 / 長褲] trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 绔 / 絝] variant of 褲|裤, trousers; pants
[kù, ㄎㄨˋ, 袴] variant of 褲|裤, trousers; pants
袴子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 袴子] variant of 褲子|裤子, trousers; pants

trousers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P)
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants)
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants)
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
川崎七分[かわさきしちぶ, kawasakishichibu] (n) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
替えズボン[かえズボン, kae zubon] (n) spare trousers (pants, slacks)
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising)
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants

trousers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng ch) EN: beach trousers FR:
กางเกงขาบาน[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: bell-bottom trousers ; bell-bottom pants FR: pantalon à pattes d'éléphant [m] ; pantalon pattes d'eph [m]
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: trousers ; long pants FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng ph) EN: silk pants ; Chinese silk trousers FR:
กางเกงยืด[n. exp.] (kāngkēng ye) EN: stretch trousers ; stretch pants (Am.) FR:
ตัดกางเกง[v. exp.] (tat kāngkēn) EN: have trousers made ; have pants made ; have slacks made FR:

trousers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trousers
Back to top