ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trouser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trouser*, -trouser-

trouser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trouser action (sl.) กิจกรรมทางเพศ See also: การร่วมเพศ
trouser department (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. the trouser department
trouser snake (sl.) อวัยวะเพศชาย
trousered (sl.) เมาเหล้าหรือเมายา
trousers (n.) กางเกงขายาว (อังกฤษ)
English-Thai: HOPE Dictionary
trouser(เทรา'เซอะ) adj. เกี่ยวกับกางเกง,เกี่ยวกับกางเกงขายาว
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ
English-Thai: Nontri Dictionary
trousers(n) กางเกงขายาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกง (n.) trousers See also: pants, pantaloons
เตี่ยว (n.) trousers Syn. กางเกง
กางเกงชายหาด (n.) beach trousers
เป้า (n.) crotch (of trousers) Syn. เป้ากางเกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No problem, I've still got plan "C." Ladies and gentlemen, the trouser bench. For the man on the go who makes frequent stops.ไม่เป็นไร ฉันยังมีแผน C ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กางเกงม้านั่ง สำหรับคนที่เดินแล้วพักบ่อย ใครก็ได้ช่วยเรียกรถพยาบาลที
I had to shelve the trouser bench anyway.ยังไงฉันก็ต้องพักเรื่องเก้าอี้ม้านั่งไว้อยู่ดี
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน
Trousers down, shirts upถอดกางเกงแล้วถลกเสื้อขึ้น
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate
Tommo, get their trousers down. I fucking warned you, Danny.Tommo รับกางเกงของพวกเขาลง ฉันร่วมเพศเตือนคุณ, แดนนี่
This is what I'm gonna give you. Now get your trousers down.นี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณ ตอนนี้ได้รับกางเกงของคุณลง
The next day we went and bought the same clothes... the same trousers... samejackets, even the same shoes.วันถัดไปพวกเราออกไปและซื้อ เสื้อผ้าเดียวกัน ... ... กางเ?
And this pair of sporting woolen trousers, please.แล้วก็กางเกงกีฬาขนสัตว์ ตัวนี้ด้วยนะครับ
But stealing trousers from your father and getting them altered for yourself is just plain wrong!แต่ขโมยกางเกงของพ่อไป... เอาไปแก้เป็นไซส์ตัวเอง... มันผิดเกินอภัย

trouser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, 裆 / 襠] crotch; seat of a pair of trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 裤 / 褲] drawers; trousers; pants
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
裤子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 裤子 / 褲子] trousers; pants
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, 长裤 / 長褲] trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 绔 / 絝] variant of 褲|裤, trousers; pants
[kù, ㄎㄨˋ, 袴] variant of 褲|裤, trousers; pants
袴子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 袴子] variant of 褲子|裤子, trousers; pants

trouser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
川崎七分[かわさきしちぶ, kawasakishichibu] (n) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
社会の窓[しゃかいのまど, shakainomado] (n) trouser zipper (mainly for males) (lit
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P)
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants)
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants)
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
替えズボン[かえズボン, kae zubon] (n) spare trousers (pants, slacks)
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising)
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants
[すそ, suso] (n) (trouser) cuff; (skirt) hem; cut edge of a hairdo; fringe; foot of mountain; (P)

trouser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng ch) EN: beach trousers FR:
กางเกงขาบาน[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: bell-bottom trousers ; bell-bottom pants FR: pantalon à pattes d'éléphant [m] ; pantalon pattes d'eph [m]
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: trousers ; long pants FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng ph) EN: silk pants ; Chinese silk trousers FR:
กางเกงยืด[n. exp.] (kāngkēng ye) EN: stretch trousers ; stretch pants (Am.) FR:
ตัดกางเกง[v. exp.] (tat kāngkēn) EN: have trousers made ; have pants made ; have slacks made FR:

trouser ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenaufschlag {m}cuff [Am.]; trouser turn-up
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trouser
Back to top