ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triumphal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triumphal*, -triumphal-

triumphal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triumphal (adj.) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphal (adj.) ยินดี
triumphal arch (n.) ประตูชัย
English-Thai: HOPE Dictionary
triumphal(ไทรอัม'เฟิล) adj. เกี่ยวกับการมีชัย, Syn. triumphant
triumphal archn. ประตูชัย
English-Thai: Nontri Dictionary
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูชัย (n.) triumphal arch See also: arch of victory, arc de triomphe

triumphal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, 凯旋门 / 凱旋門] triumphal arch
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, 凯歌 / 凱歌] triumphal hymn; victory song; paean

triumphal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triumphzug {m}triumph; triumphal procession
Siegessäule {f}triumphal column
Triumphbogen {m} [arch.]triumphal arch
triumphal; triumphierend {adj} | triumphaler | am triumphalstentriumphant | more triumphant | most triumphant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triumphal
Back to top