ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tripper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tripper*, -tripper-

tripper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tripper (n.) คนเดินทาง See also: คนท่องเที่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
tripper(ทริพ'เพอะ) n. ผู้เดินทาง,ผู้ท่องเที่ยว,ผู้ทัศนาจร,การเดินทาง,การท่องเที่ยว,เครื่องส่งสัญญาณ,ผู้เดินเป็นจังหวะที่เร็วและเบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, hey, you just saved yourself an eight-mile round-tripper.ดีเดี๋ยวก่อนคุณบันทึกไว้เพียงตัวเองแปดไมล์รอบการท่องเที่ยว
We'd been doing some renovations so we thought it was a reaction to the paint stripper.เราได้ทำการซ่อมแซมบ้านบางส่วน ดังนั้นเลยคิดว่าเป็นผล จากน้ำยาลอกสี
Your girlfriend's a stripper, mon?แฟนนายเต้นระบำโป๊งั้นเหรอ
I was born in a corn field, Grandma was a stripper--ผมเกิดในทุ่งข้าวโพดยายเป็น stripper--
Now, the strippers.-Klitz หุบปาก. พวกเต้นอะโกโก้หน่ะ
Well, I disagree. Give him the salmon stripper, ll it the Bass Basher.ยังไงเราก็ใช้ชื่อ แบสแบชเชอร์ไม่ได้อยู่แล้ว
I'll get the strippers.ฉันจะไปหาผู้หญิงมาล่อ
Now, no birthday party would be complete without a surprise stripper.ทีนี้ งานวันเกิดย่อมไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีระบำแก้ผ้าให้ประหลาดใจ
So, where are you gonna find a stripper?แล้วคุณจะไปหาระบำเปลือยที่ไหน
So, your boss has given you 200 quid to get a surprise stripper for his own birthday.อ้อ นายคุณให้เงินมา 200 ปอนด์ เพื่อหาระบำเปลือยแปลกใจในงานเขาหรือ
Shouldn't be a problem. - Cool. Right, let's find you a stripper, eh?ไม่น่าจะมีปัญหา เจ๋ง งั้นไปหาระบำเปลื้องผ้าให้คุณกัน
Hang out with your internet stripper without me if that's what you want.แต่ฉันรำคาญนาย งั้นก็ไปเลยสิ ไปเล่นพนันและก็ไปหาเธอเลย

tripper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリッパー[, sutorippa-] (n) stripper; (P)
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head

tripper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คีมปอกสายไฟ[n. exp.] (khīm pøk sā) EN: wire stripper FR: pince à dénuder

tripper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs
Abisoliergerät {n}insulation stripper
Aufkäufer {m} unrentabler Anlagenasset stripper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tripper
Back to top