ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treble*, -treble-

treble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treble (adj.) สามชั้น
treble (adj.) แหลม (เสียง)
treble (adj.) เกี่ยวกับระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble (n.) ระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble (vi.) เพิ่มเป็นสามเท่า
trebleness (n.) ความแหลม See also: การเพิ่มเป็นสามเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
treble(adj) สามเท่า,สามหน,สามประการ,ตรีคูณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงแหลม (n.) treble Ops. เสียงทุ้ม
ซอด้วง (n.) treble fiddle See also: soprano fiddle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we'll be working in a new Treble Tones number, utilizing the talents of our featured performer,และเราจะร่วมมือกับ Treble Tones ชุดใหม่ ใช้ความสามารถที่โดดเด่นในการแสดง
Well, I am... the almighty Treble Clef,คือ ฉันคือ... "เทรเบิ้ล เชฟ" ผู้ทรงพลัง
That's to always remind you that you're the almighty Treble Clef, the Uniter of Glee Clubs.นั่นเพื่อใช้เตือนสติเธอเสมอ ว่าเธอคือ Treble Clef สมาชิคกลีคลับ
2 FA Cups. 4 League Cups. 1 Double and 1 Treble.เอฟ เอ คัพ 2 ครั้ง ลีกคัพ 4 ครั้ง ดับเบิ้ลแชมป์ 1 ทริบเบิ้ลอีก 1
Boy, these Barden University Treblemakers always thrill the judges.พวกหนุ่มๆ เทรเบิลเมกเกอร์ จากมหาลัยบาร์เด้นน่ะ ทำให้เหล่ากรรมการตื่นเต้นได้ตลอดแหละ
The Treblemakers.เดอะ เทรเบิลเมกเกอร์
Well, well, well, look who's in treble.โอ้เยี่ยมเลย สามคนนี้จะเป็นใครกันนะ
And I solemnly promise to never have sexual relations with a Treblemaker or may my vocal cords be ripped out by wolves.และสัญญาว่าจะไม่มีทางมีความสัมพันธ์กับพวกเทรเบิลเมกเกอร์ ถ้าผิดสัญญาขอให้เส้นเสียงของฉันมีอันเป็นไป
Last night she was Treble-boned.เมื่อคืนนี้เธอไปยุ่งกับพวกเทรเบิล
You can fool around with whoever you want to, just not a Treble.เธอจะไปได้กับใครก็เรื่องของเธอ แต่ต้องไม่ใช่พวกเทรเบิล
Stacie, the Trebles don't respect us, and if we let them penetrate us,สเตซี่ พวกเทรเบิลไม่ถูกกับเรา ถ้าพวกเขาเจาะพวกเราได้ พวกเราแย่แน่
Ladies and gentlemen, the Barden University Treblemakers.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ขอเชิญพบกับ ทีมจาก ม.บาร์เด้น เทรเบิล เมคเกอร์!

treble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几倍[jǐ bèi, ㄐㄧˇ ㄅㄟˋ, 几倍 / 幾倍] several times (bigger); double, treble, quadruple etc
三重[sān chóng, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ, 三重] treble

treble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef
ト音記号[トおんきごう, to onkigou] (n) G clef; treble clef
長々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR
バストレ[, basutore] (n) (abbr) bass-treble

treble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระนาด[n.] (ranāt) EN: ranad ; Thai xylophone ; xylophone ; gamelan ; treble gamelan FR: xylophone [m] ; gamelan [m]
ระนาดเอก[n.] (ranāt-ēk) EN: alto xylophone ; treble xylophone ; treble gamelan FR:
สามเท่า[X] (sām thao) EN: triple ; three times as much ; treble FR: triple
เสียงแหลม[adj.] (sīeng laēm) EN: high-pitched ; soprano ; treble FR:
ซอด้วง[n.] (sødūang) EN: soprano fiddle ; treble fiddle FR: violon soprano [m]

treble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder
Diskant {m} [mus.]treble
Diskantstimme {f} [mus.]treble
Sopran {m} (bei Knaben; Instrumenten) [mus.]treble
Dreifache {n}treble [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treble
Back to top