ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treacly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treacly*, -treacly-

treacly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treacly (adv.) อย่างควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm trying desperately to ignore The treacly sweet inanityฉันพยายามสุดชีวิต ที่จะไม่สนใจเรื่องแอ๊บแบ๊ว
But your kids sure love you, as evinced by the amount of treacly blubberingแต่เด็กๆรักนายมาก ถึงกับมารำพึงรำพัน ร้องห่มร้องไห้
So do me a favor and take all this stuff to the Dumpster on your way to the rehearsal for whatever treacly ballad you're planning on using to ruin my sister's funeral.ฉันขออะไรอย่างนึงเอาของพวกนี้ไปทิ้งให้พวกรื้อขยะซะ ในการฝึกซ้อมร้องเพลงบััลลาดของพวกนายนั้น พวกนายจะใช้มันทำลายงานวันเกิดพี่สาวฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treacly
Back to top