ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toxin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toxin*, -toxin-

toxin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toxin (n.) พิษ Syn. virus, venom, poison
English-Thai: HOPE Dictionary
toxin(ทอค'ซิน) n. พิษ (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากพืชสัตว์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค)
English-Thai: Nontri Dictionary
toxin(n) พิษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toxinชีวพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารพิษ (n.) toxin See also: poisonous substance Syn. พิษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The toxin is almost impossible to detect.แต่เพราะเขาป่วย เขาเลยไม่ได้สวมเครื่องแบบ จนเมื่อวานนี้
He was also the man who sold Toxin Five to the Armahad Republic Jihad.เขายังเป็นคนขายสารพิษ ให้กับกลุ่มจิฮัด
It's never been confirmed the Toxin Five theft was Davian.ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า เดเวียน ขโมยสารพิษ
Aah! The active toxin was a magnesium basedสารพิษตัวจริงเป็น แมกนีเซียม เอทิลีนไกลคอล
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป
It's some kind of airborne chemical toxin that's been released in and around the park.มันเป็นสารพิษในอากาศ ที่ถูกปล่อยในและรอบๆ สวนสาธารณะ
Just how the toxin works and who the terrorists are...สารพิษนี้ทำงานอย่างไร และผู้ก่อการร้ายคือใคร
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ
The toxin is affecting them?สารพิษส่งผลกับพวกเขา
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง
I mean, have you ever heard of a toxin called Aracite?ฉันหมายถึง,คุณเคยได้ยินเรื่องสารพิษ ที่ชื่ออาราไซท์รึเปล่า?
It's most likely some kind of toxin or venom.แต่น่าจะเหมือนกับพวกสารพิษ หรือ พิษของสัตว์มากกว่า บางอย่างที่มันปล่อยสู่เหยื่อ

toxin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄曲霉毒素[huáng qǔ méi dú sù, ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩˇ ㄇㄟˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 黄曲霉毒素 / 黃曲霉毒素] aflatoxins
抗毒素[kàng dú sù, ㄎㄤˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 抗毒素] antitoxins
肉毒杆菌毒素[ròu dú gǎn jūn dú sù, ㄖㄡˋ ㄉㄨˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 肉毒杆菌毒素 / 肉毒桿菌毒素] botulinum toxin
肉毒素[ròu dú sù, ㄖㄡˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 肉毒素] botulin; botulinal toxin; XR (Botulinum toxin)
霍乱毒素[huò luàn dú sù, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 霍乱毒素 / 霍亂毒素] cholera toxin
白喉毒素[bái hóu dú sù, ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 白喉毒素] diphtheria toxin
肠毒素[cháng dú sù, ㄔㄤˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 肠毒素 / 腸毒素] enterotoxins
天然毒素[tiān rán dú sù, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 天然毒素] natural toxin
岩沙海葵毒素[yán shā hǎi kuí dú sù, ㄧㄢˊ ㄕㄚ ㄏㄞˇ ㄎㄨㄟˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 岩沙海葵毒素] palytoxin
毒物[dú wù, ㄉㄨˊ ˋ, 毒物] pest; venom; toxin
蛇毒素[shé dú sù, ㄕㄜˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 蛇毒素] snake toxin
河豚毒素[hé tún dú sù, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄣˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 河豚毒素] tetrodotoxin (TTX)
动物毒素[dòng wù dú sù, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 动物毒素 / 動物毒素] zootoxin

toxin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
真菌毒[しんきんどく, shinkindoku] (n) mycotoxin; fungal toxin
細菌毒素[さいきんどくそ, saikindokuso] (n) bacterial toxin
蛇毒[じゃどく;へびどく, jadoku ; hebidoku] (n) snake venom; snake toxin
アフラトキシン[, afuratokishin] (n) aflatoxin
エラブトキシン[, erabutokishin] (n) erabutoxin
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom

toxin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวพิษ[n.] (chīwaphit) EN: toxin FR: toxine [f]
พิษ[n.] (phit) EN: poison ; venom ; toxicity ; toxicant ; toxin FR: poison [m] ; venin [m] ; toxine [f] ; toxicité [f]
สารพิษ[n. exp.] (sān phit) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison FR: substance nocive [f] ; substance toxique [f] ; produit toxique [m] ; poison [m]
อะฟลาทอกซิน = อะฟลาท็อกซิน[n.] (aflāthǿksin) EN: aflatoxin FR: aflatoxine [f]
สารพิษจากเชื้อรา[n. exp.] (sān phit jā) EN: mycotoxin FR: mycotoxine [f]
สารต้านชีวพิษ[n. exp.] (sān tān chī) EN: antitoxin FR:
ยาปฏิชีวนะ[n. exp.] (yā pathichī) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin FR: antibiotique [m]

toxin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toxin {n}; wasserlöslicher Giftstofftoxin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toxin
Back to top