ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toughen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toughen*, -toughen-

toughen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toughen (vt.) ทำให้แข็งแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
toughen(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเหนียว,ทนทาน,บึกบึน,ทำให้ยาก., See also: toughener n., Syn. harden
English-Thai: Nontri Dictionary
toughen(vt) ทำให้เหนียว,ทำให้ทนทาน,ทำให้บึกบึน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toughened glassกระจก(นิรภัย)แบบเหนียว : [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What the hell's wrong with you? I got to toughen this kid up.เป็นห่าอะไรวะ กูต้องสอนให้เด็กนี่ใจแข็งหน่อยละ
Learn to toughen up.นายเข้มแข็งขึ้นสิ นายอ่อนแอเกินไป
And then I realized that I'd better toughen up.แล้วก็... ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันต้องเข้มแข็ง และฉันก็ผ่านมาได้
Don't boil the consommé, it'll toughen the pheasant.อย่าเคี่ยว คอนโซเม่ นาน เนื้อไก่ฟ้าจะเหนียว...
They'll toughen up. They need to. How are we doing for weapons?ข้าคิดว่าผู้หญิงควรจะสู้ด้วย
Oh, toughen up. It's just a little dust.โอ้ แข็งแรงหน่อยสิ มันก็แค่ฝุ่นเล็กๆ
I don't know. I think Brick needs to learn to toughen up.ผมไม่รู้ ผมว่าบริค ต้องเรียนรู้การสู้คน
Yeah, he said it'll toughen you up. Apparently, you need that.ใช่ เค้าบอกว่ามันจะทำให้คุณแกร่งขึ้น ดูเหมือนคุณก็ต้องเป็นหน่อยนะ
You're the one always telling me to toughen up.ลุงเป็นคนที่เอาเเต่บอกให้หนูเข้มเเข็งขึ้น
Come on! You gotta toughen up, son.เอาเลย! ไอ้หนู นายจะต้องแข็งแกร่งขึ้น
Take off those shoes. You must toughen the feet.ถอดรองเท้าออกซะ เธอต้องมีฝ่าเท้าที่ทนทาน
And you need to toughen up because I am not that little girl anymore.แล้วพ่อก็ต้องทำใจให้ได้ เพราะหนูไม่ใช่เด็กตัวเล็กของพ่ออีกต่ไแแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toughen
Back to top