ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tootsie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tootsie*, -tootsie-

tootsie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tootsie (n.) เท้า
tootsie (n.) คำเรียกเด็กหญิงหรือผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like I'd waste my energy spreadin' my legs for that Tootsie Roll dick?ไอ้คนกล้วยสั้น ชั้นไม่ไปยุ่งให้เหงื่อตก เปล่าๆ หรอก
Now make your way to the center of the tootsie pop.เอาล่ะ เดินตรงไปยังลูกอมเลย
# We built this Schmidty on Tootsie Rolls ## We built this Schmidty on Tootsie Rolls #
# On rock... # # On Tootsie Rolls ## We built this Schmidty #
Not even a tootsie roll?ลูกอมทูตซี่ก็ไม่เหลือเหรอ?
I bet you got a pretty big Tootsie Roll, huh?ชั้นว่าไอ้หนูแกคงใหญ่น่าดูล่ะสิ?
Are those Tootsie Rolls just, like to take?ริคกับฉัน เรามาหาเรื่องสนุกทำ
All right, tootsie, you're taking a dive with me.เอาล่ะไอ้ติ๋ม ลงมากับฉันนี่
Uh, hanna rented tootsie, but she left it at home.อ๋็อ แฮนน่าห์เช่าทูซซี่มา แต่เธอทิ้งไว้ที่บ้านน่ะ
Maybe. Were you tootsie-rolling for a second?คงงั้น เมื่อกี้เธอทำท่าแบบ tootsie-rolling ใช่ไหม?
Chupie. Hushie-Baby. Tootsie.ชูปี้ ฮัชชี่เบบี้ ตุ๊ดซี่

tootsie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tootsie
Back to top