ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toothpaste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toothpaste*, -toothpaste-

toothpaste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toothpaste (n.) ยาสีฟัน
English-Thai: Nontri Dictionary
toothpaste(n) ยาสีฟัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาสีฟัน (n.) toothpaste See also: dentifrice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Claw stole the laser, and you tarred and feathered the mayor in toothpaste and caused $100,000 in damages.และคุณทำให้ท่านนายกเทศมนตรี ลงไปคลุกยาสีฟัน...
He's in the toothpaste businessเค้าทำธุรกิจเกี่ยวกับยาสีฟัน
Charlie's father worked at the local toothpaste factory.พ่อของชาร์ลี ทำงานอยู่ที่โรงงานยาสีฟันใกล้ๆ
Oh, well, the toothpaste factory thought they'd give me a bit of time off.โรงงานนั่นให้พ่อได้พัก
The upswing in candy sales had led to a rise in cavities which led to a rise in toothpaste sales.ยอดขายขนมหวานเพิ่มขึ้น ฟันผุก็เพิ่ม ยอดขายยาสีฟันก็เพิ่มตาม
Charlie's father got a better job at the toothpaste factory repairing the machine that had replaced him.พ่อของชาร์ลีก็ได้งานใหม่ที่โรงงานยาสีฟัน ช่อมเครื่องจักรที่มาทำงานแทนงานเดิมของเขา
And you have toothpaste on your mouth. Right there.คุณมียาสีฟันติดบนปาก ตรงนั้น
If the chemicals can eat through the iron pipes, how come they can't eat through the toothpaste tube?ถ้าไอ้นี่ มันกัดท่อประปาทะลุได้ ทำไมมันไม่กัดหลอดยาสีฟันนี่ล่ะ ?
Looked like a toothpaste ad.- เห็น อย่างกับโฆษณายาสีฟันเลย
Every morning, the toothpaste has to be to the left of the sink, because if it's not, you can't find it, and I have to put it there.ทุกๆเข้า ยาสีฟันต้องอยุ่ ด้านขวาอ่างล้างหน้า ไม่งั้น คุณจะหามันไม่เจอ และฉันจะต้องเป้นคนวางมันไว้ตรงนั้น
And I think, "is the toothpaste there?"พอคิดถึงว่า "ยาสีฟันจะอยู่ตรงนั้นหรือเหล่า"
He worked out of a basement lab in harvard doing research for a toothpaste company.เขาทำงานในห้องทดลองใต้ดิน ที่ฮาร์เวิร์ด ทำวิจัยให้บริษัทผลิตยาสีฟัน

toothpaste ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, 牙膏] toothpaste

toothpaste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P)

toothpaste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาสีฟัน[n.] (yāsīfan) EN: toothpaste ; dentrifice FR: dentifrice [m] ; pâte dentifrice [f]
ยาสีฟันสมุนไพร[n. exp.] (yāsīfan sam) EN: herbal toothpaste FR:
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classif.: small boxes (toothpaste box ...), parcels, cartons] FR: [classif. : petites boîtes, boîtes en carton]
หลอด[n.] (løt) EN: [classif. : tubes (toothpaste ..)] FR: [classif. : tubes (dentifrice ...)]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toothpaste
Back to top