ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toothbrush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toothbrush*, -toothbrush-

toothbrush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toothbrush (n.) แปรงสีฟัน
English-Thai: Nontri Dictionary
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปรงถูฟัน (n.) toothbrush
แปรงสีฟัน (n.) toothbrush Syn. แปรงถูฟัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if it was a toothbrush, I'd just quote a price, but then a toothbrush is a non-lethal object.ดีถ้ามันเป็นแปรงสีฟันก็เพิ่งเสนอราคาที่ แต่แล้วแปรงสีฟันเป็นวัตถุที่ไม่ตาย
She saidhis toothbrush is missing.แม่มันบอกอีกว่าแปรงสีฟันของมันหายไปไหนก็ไม่รู้
Anything. Key-chain replicas, cannon toothbrush holders for kiddies... Come on!อะไรก็ได้ พวงกุญแจรูปจำลอง แปรงสีฟันรูปปืนใหญ่ให้เด็กๆ คิดหน่อยสิ
He was just wondering what toothbrush you're using.เขาแค่สงสัยว่า เธอใช้แปรงแบบไหนน่ะ
I took a Korean guy's toothbrush and I rubbed it all over my dick.ฉันขโมยแปรงสีฟันของไอ้เกาหลี แล้วก็เอามาแปรงรอบ ๆ จ้อนฉัน
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง
I'm going to put my toothbrush in the bathroom.ก็จะวางแปรงสีฟันในห้องน้ำ
So i'd get my little toothbrush out, And i'd clean it all weekend long.ฉันก็จะเอาแปรงสีฟันอันเล็กๆ ขัดล้างมันทั้งวันเลย
My mom died ten years ago, and he still keeps her toothbrush on the holder by their sink.พ่อฉันก็เหมือนกัน แม่ฉันเสียไปสิบปีแล้ว เขายังเก็บแปรงสีฟันของแม่ไว้เลย
Does she keep a toothbrush here?เธอเก็บแปรงสีฟันไว้ที่นี่หรือเปล่า
Of course, there were always mama's boyfriends, but as soon as I'd learn their names, mama would kick them out, and there'd be a new toothbrush in the bathroom.แล้วก็พวกแฟนใหม่ทั้งหลายของแม่น่ะ แต่พอฉันเริ่มจะจำชื่อของพวกเขาได้ แม่ก็ไล่พวกนั้นออกไป
Why would I keep your toothbrush here?ทำไมฉันต้องเก็บแปรงสีฟันของคุณไว้ล่ะ

toothbrush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙刷[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, 牙刷] toothbrush

toothbrush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนแปรงสีฟัน[n. exp.] (khon praēng) EN: toothbrush bristles FR: poils de brosse à dents [mpl]
แปรงสีฟัน[n. exp.] (praēng sī f) EN: toothbrush FR: brosse à dents [f]
ที่แขวนแปรงสีฟัน[n. exp.] (thī khwaēn ) EN: toothbrush holder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toothbrush
Back to top