ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

titanium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *titanium*, -titanium-

titanium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
titanium (n.) ไทเทเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
titanium whiteสีขาวไทเทเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titaniumไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไทเทเนียม (n.) titanium
Ti (n.) สัญลักษณ์ของ titanium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got human brain cells in that titanium shell of yours.คุณนะมีเซลล์สมองแบบมนุษย์ ซึ่งอยู่ในเกราะไททาเนี่ยมอีกชั้นนึง
Well, titanium is gonna be a problem.ใช้ไทเทเนียมจะเป็นปัญหา
My new cellphone? You gave her my new $600 titanium cellphone?ให้มือถือไทเทเนี่ยม ราคา 600 ดอลลาร์ไปเหรอ
Some kind of organic-metallic alloy... stronger than titanium or carbon steel, harder than diamonds.เป็นพวกโลหะผสมบางชนิด... แกร่งกว่า ไททาเนี่ยม หรือโลหะคาร์บอน, แข็งกว่าเพชร.
Mr. and Mrs. Copperbottom, I came all this way to tell you in person that your son, Rodney the man who got me off my big titanium tochis is now my right-hand bot and my eventual successor.คุณและคุณนายค็อปเปอร์บัทท่อม ผมมาที่เมืองนี้ เพื่อจะบอกคุณอย่างเป็นทางการว่า ร็อดนี่ย์ ลูกชายของคุณ ที่ย้ายก้นไทเทเนี่ยมเก่าๆ ของผม ออกมาจากความคิดเดิมๆ
Have you seen the ads for the Titanium Power men's deodorant?ได้ดูโฆษณาที่ดับกลิ่นเต่เพาเวอร์เมนรึเปล่าหล่ะ
Anybody can use titanium shields and DU bullets.ใครๆ ก็ใช้ ปลอกไทเทเนี่ยม และลูกกระสุน DU ได้ทั้งนั้น
Our friend over in Russels, the guy who make those titanium bullets.เพื่อนของเราจาก รัสเซล ชาย คนที่ทำกระสุนไทเทเนียมพวกนั้น
Uh, that's a custom titanium frame.อ้า.. ตัวโครงทำมาจากไททาเนี่ยมเลยนะเนี่ย
Liquid cooled, titanium housing, over-clocked processor.ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, หุ้มด้วยไทเทเนียม CPU ที่โอเวอร์-คล๊อกแล้ว
Well,her clubs are straight steel and the club used as the lightning rod is steel,too, but the head must have had a titanium alloy in it.ไม้กอล์ฟของเธอเป็นเหล็กแท้ และ หัวไม้ใช้ก้านน้ำหนักเบาก็เป็นเหล็กด้วย แต่ส่วนหัวจะต้องมี ไทเทเนียมอัลลอยด์ในนั้น
I built a man's bones out of titanium rods.เรื่องไหนที่ขาดประสบการณ์ ฉันสามารถ สร้างขึ้นด้วยพรสวรรค์ล้วนๆ

titanium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金红石[jīn hóng shí, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ, 金红石 / 金紅石] rutile (mineral form of titanium oxide TiO2)
二氧化钛[èr yǎng huà tài, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄞˋ, 二氧化钛 / 二氧化鈦] titanium dioxide
[tài, ㄊㄞˋ, 钛 / 鈦] titanium Ti, transition metal, atomic number 22
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu

titanium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チタン合金[チタンごうきん, chitan goukin] (n) titanium alloy
チタン磁器[チタンじき, chitan jiki] (n) titanium porcelain

titanium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไทเทเนียม[n.] (thaithēnīem) EN: titanium FR: titane [m]

titanium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Titan {n} [chem.]titanium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า titanium
Back to top