ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thriller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thriller*, -thriller-

thriller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thriller (n.) เรื่องเขย่าขวัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
thriller(ธริล'เลอะ) n. เรื่องเร้าใจ,เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, why Thriller over here ain't trying to eat us?ฉันว่าทำไมมันไม่พยายามจะกินพวกเรา
She also designed the iconic red and black jacket in Michael Jackson's Thriller video, which I've never viewed in its entirety, as I find zombies dancing in choreographed synchronicity implausible.เธอออกแบบทั้ง สัญลักษณ์สีแดงและแจ็คเก็ตสีดำ ใน MV เพลงทริลเลอร์ของไมเคิล แจ็คสัน
He wrote the novel, which is "The Dark Start", that brought him the prize of the International Thriller Society.ผู้ซึ้งเขียนนิยายเรื่อง "The Dark Start", ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลนานาชาติ Triller Society
♪ 'Cause this is thriller# เพราะนี่คือค่ำคืน #
♪ You know it's thriller, thriller night ♪# รู้มั๊ย นี่คือค่ำคืนสยองขวัญ #
♪ You're ghting for your life inside a killer, thriller# เธอจะต้องสู้เพื่ออยูรอด /N ในคืนสยองขวัญ คืนนี้ #
Thriller tonight ♪# ในคืนสยองขวัญนี้ #
♪ 'Cause this is thriller, thriller night ♪# เพราะนี่คือค่ำคืนสยองขวัญ #
They aired it, and the Thriller album sold an additional ten million copies.และพวกนั้นก็ออกอากาศมัน แลอัลบั้มทริลเลอร์ ก็มียอดขายถึงกว่า 10ล้านก็อปปี้
Good, bad, old, new... silents, Westerns, thrillers... that all the New Wave filmmakers came here to learn their craft.เขาอยากฉายหนังทุกประเภท ดี, เลว, เก่า, ใหม่... หนังเงียบ, ตะวันตก, สยองขวัญ นี่คือที่ๆ นักสร้างหนังกลุ่ม "คลื่นลูกใหม่" ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะต่างๆ
Ah, er... (Portuguese) Thriller... crime... (Portuguese) Sim.เอ่อ... ระทึกขวัญ สืบสวน
A detective writer specializing on crime thrillers!นักสืบ นักเขียน เชี่ยวชาญเรื่องอาชญากรรมสยองขวัญ

thriller ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊悚[jīng sǒng, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 惊悚 / 驚悚] horror (movie); thriller
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, 迈克尔・克莱顿 / 邁克爾・克萊頓] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
科技惊悚[kē jì jīng sǒng, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 科技惊悚 / 科技驚悚] techno-thriller (novel); science fiction thriller
科技惊悚小说[kē jì jīng sǒng xiǎo shuō, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 科技惊悚小说 / 科技驚悚小說] techno-thriller novel; science fiction thriller
惊险[jīng xiǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ, 惊险 / 驚險] thrilling; a thriller

thriller ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ้นระทึก[X] (lun ratheuk) EN: thriller FR:
เรื่องเขย่าขวัญ[n.] (reūang khay) EN: thriller FR: thriller [m] (anglic.)

thriller ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriminalkomödie {f}comedy thriller
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Thriller {m}; spannender File; spannendes Buchthriller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thriller
Back to top