ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thistle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thistle*, -thistle-

thistle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thistle (n.) พืชไม้มีหนามจำพวก Cirsium, Carduus, Onopordum
English-Thai: HOPE Dictionary
thistle(ธิส'เซิล) n. พืชไม้มีหนามชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
thistle(n) ต้นไม้หนาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cock thistle that turned me into this freak... slipped through my arms today...ไอ้เส็งเคร็งที่ทำให้ผมเป็นตัวประหลาด มันรอดมือผมไปได้
'Hannah, my love, this is the extremely... rare Scottish floral bud thistle'.ฮานาที่รัก นี่คือ ดอกไม้ ที่สุดยอดหายาก จาก สก๊อต
Of thorns and thistles, it shall bring forth, for us.ขวากหนามจะคอยขัดขวางอยู่เบื้องหน้า
For example, "I'm a thistle-sifter.และมันคุ้มค่ากับเงินชิลลิ่ง
I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.เรื่องนั้นน่ะ ลืมมันไปเถอะ!
I sifted seven thick-stalked thistles through a strong, thick sieve.สวัสดีเดวิด พี่กำลังให้แต่งสวนใหม่อยู่หรือ
A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ดี
(Mumford Sons' "Thistle Weeds" playing)(mumford sons' "thistle weeds" playing)
"artichoke-- come on, people, it's just a giant thistle,"พวกเขากำลังออกไปซื้อของในตอนนี้เหรอ?
No, you told last time, so I should tell this time, and Thistlewit next time.ไม่มีคุณบอกว่าเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นฉันควรจะบอกเวลานี้ และ Thistlewit ในครั้งต่อไป
And I'm Thistlewit, Your Royalnesses.และฉัน Thistlewit, Royalnesses ของคุณ

thistle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリア薊[マリアあざみ;マリアアザミ, maria azami ; mariaazami] (n) (uk) milk thistle (Silybum marianum)
森薊[もりあざみ;モリアザミ, moriazami ; moriazami] (n) Cirsium dipsacolepis (perennial plant of the thistle family)
牛蒡薊[ごぼうあざみ;ゴボウアザミ, gobouazami ; gobouazami] (n) (uk) Cirsium dipsacolepis (perennial plant of the thistle family)

thistle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวากหนาม[n.] (khwāknām) EN: obstacle ; spikes and thorns ; thistles and thorns FR:

thistle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberdistel {f} [bot.]carline thistle
Ockerbrauenschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-browed Thistletail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thistle
Back to top