ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thiamin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thiamin*, -thiamin-

thiamin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thiamin (n.) สารไธอามีน Syn. vitamin B, vitamin B1
thiamine (n.) สารไธอามีน Syn. vitamin B, vitamin B1
English-Thai: HOPE Dictionary
thiamine(ไธ'อะมิน) n. วิตามินบี 1
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thiamineไทอามีน, วิตามินบี 1, วิตามิน B1 สูตรเคมีคือ C12H17ON4S เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ มีมากในยีสต์ เมล็ดข้าวที่ไม่ขัดสี ตับ ไข่ นม และผลไม้ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคเหน็บชา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a thiamine base?จากไทอะมีนใช่ไหม? ใช่ ถูกต้อง

thiamin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไทอามีน[n.] (thai-āmīn) EN: thiamine ; thiamin ; vitamin B1 FR:

thiamin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thiamin {n}thiamine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thiamin
Back to top