ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

testicular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *testicular*, -testicular-

testicular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
testicular (adj.) เกี่ยวกับลูกอัณฑะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
testicular; orchic; orchidic-อัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testicular neoplasmsเนื้องอกอัณฑะ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was a support group for men with testicular cancer.วันนี้คงต้องเป็นวันอังคาร เพราะเขาผูกไท สีน้ำเงิน คุณอยากให้ผมเลื่อนรายงาน ไปก่อน
See the guys with testicular cancer.ขอให้ทุกคนที่นี่ทำตามตัวอย่างที่ดีแบบโธมัสนะ
Marla Singer.... ..did not have testicular cancer. She was a liar.(ผู้หญิง) ก่อนจะเริ่มกันในคืนนี้
I saw you at testicular cancer!เฮ้ย, เดี๋ยวสิ ผมกำลังบอกว่า--
And thanks, Daddy Warbucks but that was before my housing situation went completely testicular on me, okay?อะไรนะ ไม่ใช่ ฟังนะ เจสซี่ นั่นมันปัญหาของนาย ปัญหาของนาย
In the end, Ronnie administered Walshy's final coup de grace with a pound coin rather than a testicular vice.ในท้ายที่สุด รอนนี่จัดการ เชือดวอลชี่เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยเหรียญหนึ่งปอนด์ แทนที่จะเป็นที่หนีบอัณฑะ

testicular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะเร็งลูกอัณฑะ[n. exp.] (mareng lūk ) EN: testicular cancer FR: cancer du testicule [m] ; cancer des testicules [m]

testicular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hodenkrebs {m} [med.]testicular cancer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า testicular
Back to top