ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tantamount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tantamount*, -tantamount-

tantamount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tantamount (adj.) เท่ากัน See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ Syn. equal
English-Thai: HOPE Dictionary
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ
English-Thai: Nontri Dictionary
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด
It is tantamount to killing a manเธอกำลังจะฆ่าเขารึยังไงกันเนี่ย
Withholding is tantamount to lying,การไม่บอกความจริงก็เหมือนกับ การโกหกนั่นแหล่ะ,
She said that, uh, withholding was tantamount to lyingเธอบอกว่า การไม่บอกก็ไม่ต่างกับการโกหก
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์
Victory attained by violence is tantamount to defeat for it is momentary.ชัยชนะที่มาจากความรุนแรง มันไม่ต่างจากการแพ้ เพราะมันอยู่เพียงชั่วคราว
But what you're doing is tantamount to suicide.แต่ซึ่งที่คุณทำมันเหมือนกับการฆ่าตัวตาย

tantamount ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท่ากับ[adv.] (thaokap) EN: the same as : tantamount to FR: aussi ... que ; autant que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tantamount
Back to top