ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tamarack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tamarack*, -tamarack-

tamarack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tamarack (n.) ไม้จำพวกสนชนิดหนึ่ง See also: ไม้สนประเภทหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาซึ่งมีอยู่ทั่วๆ ไป โดยเฉพาะจำพวกต้นสนจำพวก Larix laricina (ไม้ซุง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hunter up by Tamarack just ran into five of the cons.นักล่าแถวๆ ทามาแรค เพิ่งจะเจอ นักต้ม 5 คน
What is this, camp tamarack?นี่มันอะไร ตั้งแคมป์เหรอ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tamarack
Back to top