ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tailspin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tailspin*, -tailspin-

tailspin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tailspin (n.) การควบคุมของหางเครื่องบิน Syn. tail spin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Finn's mother's romance with my father is sending him into a wholly unnecessary tailspin of despair.และแม่ฟินน์ คบกับพ่อผม ทำให้เขารู้สึกหดหู่
You're tailspinning, man, and you refuse to talk about it, and you won't let me help you.ไม่อยู่กับร่องกับรอย และพี่ไม่ยอมพูดถึงมัน พี่ไม่ยอมให้ฉันช่วย
She knew him, yes, yes, she did. Her world was in a tailspin, and King was preaching quiet revolution.เธอรู้ว่าเขาใช่ใช่เธอ และกิ่งที่ถูกปฏิวัติเงียบสงบพระธรรมเทศนา
Asian markets are in a tailspin, and I can't get my broker on the phone.ตลาดเอเชีย อ่อนไหว และฉันไม่สามารถติดต่อ เอเย่นฉันได้ทางโทรศัพท์
You're heavily invested in your family business, which is admirable, but when the euro's in a tailspin, loyalty doesn't pay dividends.คุณทำงานหนักและทุ่มเทมาก กับธุรกิจของครอบครัวคุณ ซึ่งน่าชื่นชมมาก แต่เมื่อเงินยูโรตกต่ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tailspin
Back to top