ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tailgate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tailgate*, -tailgate-

tailgate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tailgate (n.) แผ่นไม้ด้านหลังรถบรรทุกสำหรับยกสิ่งของ Syn. tailboard
tailgate party (n.) การชุมนุมนอกสนามก่อนเกมการแข่งขันเริ่มขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd ride along, one minute you've got a man on a Harley approaching the back of a lorry with its tailgate down, then he's done a massive jump, briefly he's on a dirt bike,พวกเขาขับมากัน หนึ่งนาทีนายเห็นคนขี่ฮาร์เลย์ พุ่งเข้าหารถบรรทุกที่ประตูท้ายลาดลง เขาก็ทำรถกระโดด ทั้งๆที่เราก็เห็นว่าเป็นรถทางฝุ่น
I'll tailgate you... ฉันจะดูหลังรถคุณนะ
You tailgate? Get out. Me too.เทลเกทเหรอ จริงดิ ฉันด้วย
♪ down on the tailgate, girl, I can't wait ♪~down on the tailgate, girl, I can't wait~

tailgate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecktür {f}tailgate
Hecktürblende {f} [auto]tailgate panel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tailgate
Back to top