ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swellfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swellfish*, -swellfish-

swellfish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swellfish (n.) ปลาปักเป้า Syn. puffer fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or we let them eat swellfish soupหรือไม่ก็ต้องหลอกให้กิน ซุปปลาปักเป้า
Honey, should I make swellfish soup?ที่รัก ให้ฉันเตรียม ซุปปลาปักเป้าไว้มั๊ยคะ

swellfish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish

swellfish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาปักเป้า[n. exp.] (plā pakkapa) EN: globefish ; puffer fish ; swellfish FR: tétrodon [m] ; hérisson de mer [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swellfish
Back to top