ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspender*, -suspender-

suspender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspender (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. braces, shoulder straps
suspender (n.) สายแขวน See also: สายสำหรับห้อยแขวนสิ่งต่างๆ
suspender (n.) หนังรัดถุงเท้ายาว See also: สายดึงถุงเท้า Syn. garters
English-Thai: Nontri Dictionary
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey Nan Hee, pull up your suspenders, your dress looks like it's going to fall off.นันฮี ดึงเอี๊ยมเธอขึ้นซิ เสื้อเธอมันจะหลุดลงมาแล้วน่ะ
Belts and suspenders, Stuart, belts and suspenders.รัดกุมไว้ก่อน, สจ๊วต รัดกุมไว้ก่อน
(excited chatter) I'm getting a nice pair of black suspenders.ฉันต้องไปซื้อ สายรัดกางเกงสีดำ
Nick is Knick-Knack! Or Mr. Suspenders.นิคก็ นิค-แนค เป็นไง หรือพ่อสายเอี๊ยม [Mr. suspenders?
You know, according to, uh, GQ, suspenders are trending.นิตยสารจีคิดบอกว่า สายเอี๊ยมดึงกางเกงกำลังเป็นที่นิยม
I have been rejected by the Army, shoved into a Dora the Explorer backpack, and pushed into the girls' locker room wearing nothing but suspenders.ตอนที่ฉันถูกไล่ออกจากกองทัพ และถูกจับยัดใส่กระเป๋า พวกเขาเอาฉันมาทิ้งไว้ในห้องแต่งตัวผู้หญิง ที่ไม่ใส่อะไรเลย ใส่แต่ถุงน่อง
Okay, well, the best way to get over an "it doesn't matter" guy is to find a new one, preferably one who looks good bare-chested in red suspenders.- โอเค วิธีที่ดีที่สุด ที่จะลืมผู้ชายที่ "ช่างมันเถอะ" ก็คือการหาคนใหม่ โดยเฉพาะคนที่

suspender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, 吊袜带 / 吊襪帶] suspenders (for stockings)

suspender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender
サスペンダー[, sasupenda-] (n) suspenders
ズボン吊り[ズボンつり, zubon tsuri] (n) suspenders
吊りスカート[つりスカート, tsuri suka-to] (n) skirt with suspenders
靴下止め(iK);靴下留め;靴下留[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders

suspender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]
Sockenhalter {m}sock suspenders
Straps {m}suspender belt [Br.]; garter belt [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suspender
Back to top