ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunglasses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunglasses*, -sunglasses-

sunglasses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunglasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. dark glasses, eyeglass
English-Thai: HOPE Dictionary
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นกันแดด (n.) sunglasses Syn. แว่นตากันแดด, แว่นดำ
แว่นตากันแดด (n.) sunglasses Syn. แว่นกันแดด, แว่นดำ
แว่นตาดำ (n.) sunglasses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Idiot, remove the sunglasses and take a good look at her.เด็กโง่,เอาแว่นตาออกสิ แล้วมองเธอชัดๆ
THIS JACKASS WAS WEARING A LEATHER JACKET, HE'S GOT SUNGLASSES ON,คุณจำอะไรเกี่ยวกับเขาได้อีกมั้ย?
Yeah, sunglasses are, um, really, really cool. I'm always seeing, you know, celebrities Wear them in um, magazines,ใช่ แว่นกันแดด มันเท่มาก ฉันเห็นคนดังใส่ ตามแม็กกาซีน
I promise it won't happen again, though you might have to wear sunglasses whenever we're together.ทีนี้ฉันสัญญาว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีก ถึงแม้ว่าเธอจะเดินใส่แว่นตากันแดด ยังไงก็ตามเราจะอยู่ด้วยกัน
Look, I have already gotten busted for stealing sunglasses and my boyfriend's car. Wait, you stole sunglasses?ฉันโดนจับข้อหาขโมยแว่นกันแดด กับเรื่องรถฌอน
And here I thought homicide was all sunglasses and shiny suits, writing on glass, walking on water...แปลกดี เหมือนจิตแพทย์ ฉันเคยคิดว่าพวกนักสืบ แค่ใส่แว่นกันแดด สูทสวยๆ
I'll hold onto the sunglasses and the coat.ผมจะถือแว่นกับเสื้อโค้ทให้นะครับ
You were just out here and you put sunglasses on. Out.คุณเพิ่งออกไปจากที่นี่ แล้วคุณก็ใส่แว่นกันแดด กลับไป
So you might want to keep your sunglasses handy, because Juanita is going to be dazzling.เพราะฮวนนิต้าจะต้องเจิดจรัสมากแน่ๆ
And she was wearing sunglasses and a scarf, obviously to hide her face.แล้วหล่อนก็สวมแว่นกันแดด กับผ้าคลุมผม แน่นอนว่าเพื่อปิดบังใบหน้า
"Those are the sunglasses I want to buy them."เราจะไม่พูดว่า "นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อมัน"
"Those are the sunglasses I want to buy."แต่เป็น "นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อ"

sunglasses ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 墨镜 / 墨鏡] sunglasses
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 太阳眼镜 / 太陽眼鏡] sunglasses

sunglasses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラサン[, gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P)
ラップアラウンド[, rappuaraundo] (n) wrap-around (i.e. sunglasses)
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses

sunglasses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แว่นกันแดด[n. exp.] (waen kandaē) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตาดำ[n. exp.] (waentā dam) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตากันแดด[n. exp.] (waentā kand) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunglasses
Back to top