ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stuffed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stuffed*, -stuffed-

stuffed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stuffed (sl.) มีปัญหา
stuffed shirt (n.) คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนอวดรู้, คนวางมาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมเบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe
คัดจมูก (v.) have a stuffed nose See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction
เบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe Syn. ขนมเบื้องญวน
ไข่ยัดไส้ (n.) stuffed omelette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's getting stuffed the jacksy off her by the man from the Pru.มากเธอออกโดยคนจากพรุที่ มาก
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
Won't be long before he's stuffed and mounted, huh Will?จะไม่นานก่อนที่เขาจะยัดไส้และติดตั้งฮะ วิล
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา
Well, yeah, Andy. I don't have her stuffed down the front of my pants right now, I'm sorry to say.ดีจ้ะแอนดี้ ฉันไม่ได้มีเธอยัดลงด้านหน้าของกางเกงของฉันตอนนี้ฉันขอโทษที่จะบอกว่า
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ
She stuffed them in her mouth all at once.เธอกินมันทีเดียวรวดเลย
I got caught stealing a stuffed animal at the amusementpark.ผมถูกจับได้เพราะไปขโมยชิ้นส่วนในพิพิธภัณฑ์
Mina. Thanks for this lovely stuffed animal.มินะ ขอบคุณที่ให้ตุ๊กตา น่ารักมากเลย
Then he stuffed us into a sleeping bag.หลังจากนั้นเราทั้งคู่ก็นอนในถุงนอน
Of course not. It's a fine collection of stuffed animals.คอลเลคชั่นสัตว์สตัฟฟ์ที่นี่ ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
False alarm. Stuffed bear.กระต่ายตื่นตูม ตุ๊กตาหมี

stuffed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, 包子] steamed stuffed bun
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 夹馅 / 夾餡] stuffed (of food); with filling
[wèng, ˋ, 齆] stuffed nose

stuffed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste
編み包み[あみぐるみ, amigurumi] (n) knitted or crocheted small stuffed animal or anthropomorphic creature (lit. knitted stuffed toy)
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches)

stuffed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อม่วงไส้...[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced … FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ช่อม่วงไส้ปลา[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced fish FR:
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
อิ่มแปล้[adj.] (im plaē) EN: stuffed ; full FR:
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette ; omelet with vegetables FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมสอดไส้[n. exp.] (khanom søts) EN: sweet stuffed dough FR:
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
คัด[adj.] (khat) EN: congested ; stuffed ; engorged FR:
คัดจมูก[v. exp.] (khat jamūk) EN: have a stuffed nose ; have nasal congestion FR: avoir le nez bouché
มะเขือเทศไส้ชีส[n. exp.] (makheūathēt) EN: cheese stuffed tomatoes FR:
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries FR:
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; serré ; dense ; compact
พุงกาง[X] (phung kāng) EN: stuffed FR:
ปีกไก่สอดไส้[n. exp.] (pīk kai søt) EN: stuffed chicken wing FR:
ซาลาเปา[n.] (sālāpao) EN: steamed dumpling ; Chinese stuffed bun ; steamed Chinese stuffed bun ; steamed Chinese stuffed dumpling ; steamed stuff bun FR:
สอดไส้[adj.] (søtsai) EN: stuffed ; with a filling ; slipped in FR: farci
เต็มคราบ[adj.] (temkhrāp) EN: stuffed ; full up FR:
เทียนสบัดงา[xp] (thīen sabat) EN: chewy sticky rice flour dumpling stuffed with savory bean paste coated with sesame FR:
ท้องกาง[adj.] (thøngkāng) EN: stuffed belly ; distended stomach ; distended belly FR: ventre plein
ถุงใหญ่[n. prop.] (thung yai) EN: stuffed bags FR:
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed FR: farci ; fourré ; garni
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
ตุง[adj.] (tung) EN: bulging ; overstuffed FR:

stuffed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saumagen {m} [cook.]stuffed pig's stomach

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stuffed
Back to top