ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

streaked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *streaked*, -streaked-

streaked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
streaked (adj.) เป็นเส้น See also: เป็นเส้นตามยาว, เป็นลายเส้น
English-Thai: HOPE Dictionary
streaked(สทรีค'คิด) adj. เป็นเส้นหลายสี,เป็นริ้ว,เป็นลาย, Syn. uneasy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Second time, I allegedly streaked across campus.ครั้งที่สอง ฉันถูกกล่าวหาว่า วิ่งแก้ผ้าไปรอบคณะ

streaked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish
大水薙鳥;大水凪鳥[おおみずなぎどり;オオミズナギドリ, oomizunagidori ; oomizunagidori] (n) (uk) streaked shearwater (species of seabird, Calonectris leucomelas)
白髪交じり;白髪混じり;白髪まじり[しらがまじり, shiragamajiri] (adj-no) grizzled; (hair) streaked with grey (gray)
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray

streaked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงบ่าหนามแถบยาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Streaked Mango Borer FR:
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
มอธมหากาฬลายขีด[n. exp.] (møt mahākān) EN: Streaked Magpie Moth FR:
นกจมูกหลอดลาย[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Streaked Shearwater FR: Puffin leucomèle [m] ; Puffin rayé [m] ; Puffin à face blanche [m]
นกจู๋เต้นหางสั้น[n. exp.] (nok jū ten ) EN: Streaked Wren-Babbler FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Streaked Weaver FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกปรอดหลังเขียวอกลาย[n. exp.] (nok parøt l) EN: Streaked Bulbul FR: Bulbul malais [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klū) EN: Streaked Spiderhunter FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกยอดข้าวหางแพนลาย[n. exp.] (nok yøt khā) EN: Zitting Cisticola ; Streaked Fantail Warbler FR: Cisticole des joncs [f] ; Cisticole commune [f] ; Cisticole d’Europe [f] ; Fauvette cisticole [f]
ปลาอินทรีจุด[n. exp.] (plā insī ju) EN: Indo-Pacific Spanish Mackerel ; Korean Spanish Mackerel ; Streaked Spanish Mackerel ; Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus
นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย[n. exp.] (nok jap mal) EN: Brown-streaked Flycatcher FR: Gobemouche de Williamson [m] ; Gobemouche strié [m]
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง [n. exp.] (nok krajit ) EN: Yellow-streaked Warbler FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]

streaked ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mayrhonigfresser {m} [ornith.]Mayr's Streaked Honeyeater
Meekhonigfresser {m} [ornith.]Meek's Streaked Honeyeater
Manyarweber {m} [ornith.]Streaked Weaver
Ockerkehl-Faulvogel {m} [ornith.]Black-streaked Puffbird
Streifenschlüpfer {m} [ornith.]Streaked Tit-Spinetail
Andenschopfohr {n} [ornith.]Streaked Tuftedcheek
Rötelsteigschnabel {m} [ornith.]Streaked Xenops
Surinamameisen-schlüpfer {m} [ornith.]Streaked Antwren
Streifentyrann {m} [ornith.]Streaked Flycatcher
Stutzschwanztimalie {f} [ornith.]Streaked Wren Babbler
Wüstenprinie {f} [ornith.]Streaked Scrub Warbler
Streifenbauch-Beerenpicker {m} [ornith.]Streaked Berrypecker
Strichelspinnenjäger {m} [ornith.]Streaked Spiderhunter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า streaked
Back to top