ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stepfather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stepfather*, -stepfather-

stepfather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stepfather (n.) พ่อเลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
stepfather(n) พ่อเลี้ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stepfatherพ่อเลี้ยง [ดู substitute father ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ่อเลี้ยง (n.) stepfather Syn. พ่อบุญธรรม Ops. แม่เลี้ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know, this whole stepfather thing seems suddenly to somehow matter like it never did before.ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงแบบไหน ไม่เคยทำมาก่อนเลย
Did you tell him his stepfather did this ?นี่คุณบอกเค้า เรื่องพ่อเลี้ยงเหรอ ?
Did he or did he not see his stepfather in interrogation ?เค้าเคยทำหรือ.. ซักถามเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงเค้ารึเปล่า?
I-I never... explicitly said the stepfather did it.ฉัน - ฉันไม่ได้... พูดว่า
I mean, first people thought that your stepfather was a wife killer, then your sister takes up with her history teacher, and now we're supposed to parade a little bastard up and down the street.ทีแรก คนเขาก็คิดว่าพ่อเลี้ยงของลูก เป็นฆาตกรฆ่าเมียตัวเอง หลังจากเรื่องนั้น น้องสาวลูกก็ไปสอยครูประวัติศาสตร์
Why don't you go help your stepfather with the last few boxes?ไปช่วยพ่อเลี้ยงเค้าจัดของต่อสิลูก
Tell your stepfather i'll be right out.บอกพ่อเลี้ยงเธอด้วย เดี๋ยวฉันออกไป
Did your stepfather hurt your mommy?พ่อเลี้ยงหนูทำร้ายแม่รึเปล่า
You should ask your stepfather for the cash.พ่อเลี้ยงนายน่าจะช่วยได้นะ
I want my stepfather to have the possibility of seeing one of our shows.แยากให้พ่อเลี้ยงได้มาเห็นโชว์เราจริงๆ
When adam's mother died, His stepfather neededเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็ก ๆ เขาต้องให้คุณปกป้องเขา
This dinner is very important to your stepfather and me.มื้อค่ำนี้สำคัญอย่างมากสำหรับพ่อเลี้ยงเธอ แล้วก็แม่ด้วย

stepfather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
継父[けいふ;ままちち, keifu ; mamachichi] (n) stepfather
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P)

stepfather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อเลี้ยง[n.] (phølīeng) EN: stepfather ; foster father FR: beau-père [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stepfather
Back to top