ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stationery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stationery*, -stationery-

stationery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stationery (n.) เครื่องเขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
stationery(สเท'ชะเนอรี) n. กระดาษเขียน,เครื่องเขียน, Syn. writing paper
English-Thai: Nontri Dictionary
stationery(n) เครื่องเขียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationeryเครื่องเขียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายเครื่องเขียน (n.) stationery Syn. ร้านเครื่องเขียน
อุปกรณ์การเขียน (n.) stationery Syn. เครื่องเขียน
เครื่องเขียน (n.) stationery See also: writing materials
ร้านเครื่องเขียน (n.) stationery store
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something along the stationery line? Are you short of staplers?อะไรเกี่ยวกับเครื่องเขียนมั้ย ลวดเย็บกระดาษหมดรึเปล่า
A bakery, a jewelry store, and a stationery shop.เธฅเน‰เธงเธ™เธ‹เธทเน‰เธญเธ‚เธญเธ‡เนเธ•เนˆเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธˆเธฒเธเธ—เธตเนˆเน€เธ”เธตเธขเธงเธเธฑเธ™เนƒเธ™เธŠเนˆเธงเธ‡10เธงเธฑเธ™เธ™เธตเน‰
That stationery shop is right around the corner.เน€เธญเธฒเธ‡เนˆเธฒเธขเน†เธเนˆเธญเธ™.
Well, lucky for you, I'm in the stationery biz.เออ โชคดีของคุณ ผมทำธุรกิจเครื่องเขียน
Let's go to the stationery store first.ไปที่ร้านเครื่องเขียนก่อน.
Why go to the stationery store?ทำไมต้องไปร้านเครื่องเขียน?
..the stationery.ฉันหาตู้เสื้อผ้าไม่เจอ
Hey, check my stationery. I'm vice president.เฮ้ นั่นมันหน้าที่ผมนะ
Garcia, when you applied for this job, you gave me your resume on homemade pink stationery.การ์เซีย ตอนที่คุณสมัครงานที่นี่ คุณเขียนเรซูเม่ของคุณ ใส่กระดาษสีชมพู
And leave behind a note on embossed stationery.และทิ้งโน๊ตลายนูนสวยงามไว้
Don't you recognize the stationery?ได้ดูปากกาที่ใช้เขียนรึป่าว
Okay, so I snuck into Emily's bedroom and stole some of her stationery.โอเค ฉันแอบเข้าไปในห้องเอ็มมิลี่ และขโมยเครื่องเขียนของเธอ

stationery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, 文具] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc)

stationery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーショナリー[, sute-shonari-] (n) stationery
事務用品[じむようひん, jimuyouhin] (n) office supplies; stationery
手文庫[てぶんこ, tebunko] (n) box for holding papers or stationery
文具店[ぶんぐてん, bunguten] (n) stationery store; stationery shop; stationer's
文房具屋[ぶんぼうぐや, bunbouguya] (n) stationery shop; a stationer
便箋[びんせん, binsen] (n) writing paper; stationery; (P)
文具[ぶんぐ, bungu] (n) stationery; (P)
文房具[ぶんぼうぐ, bunbougu] (n) stationery; (P)
用箋[ようせん, yousen] (n) stationery; writing pad
筆墨[ひつぼく, hitsuboku] (n) stationery; pen and ink; writing materials

stationery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
ร้านเครื่องเขียน[n. exp.] (rān khreūan) EN: stationery FR: papeterie [f]
อุปกรณ์การเขียน[n. exp.] (uppakøn kān) EN: stationery FR: articles de bureau [mpl]

stationery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büromaterial {n}office supplies; office stationery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stationery
Back to top