ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starred*, -starred-

starred ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
She starred in one of the ones that became nothing.เธอเป็นดาราในหนึ่งในคนที่กลายมาเป็นอะไร
They say she starred in the world's first interracial hardcore loop. Cafe Au Lait... Pour Vous.เค้าว่ากันว่าเธอแสดงสวิงฮาร์ดคอร์เรื่องแรกของโลกนะ เออ แล้วจอห์นหล่ะ?
I'd always known what I wanted to do with my life and in 2015 I starred in my first film, The Salt Flats.ฉันรู้เสมอ อะไรที่ฉันอยากทำในชีวิต... ...ในปี 2015 ฉันเริ่มงานภาพยนต์เรื่องแรก, เดอะ ซอลท์ แฟลท.
We just starred in a human puppet show,พวกเราเพิ่งเป็นดาราในโชว์ตุ๊กตามนุษย์
She's a four-time Grammy winner... who starred in the highest-grossing movie musical of all time...เธอชนะรางวัลแกรมมี่ 4 ครั้ง แสดงนำในภาพยนตร์เพลง รายได้สูงสุด
Told people you starred in that vampire movie.แล้วบอกกับใครๆว่า เป็นดาราในหนังแวมไพร์
I have never met anybody in my entire life who is apparently as busy as you are, because you're a fashion designer, you've worked for Obama, starred in X-Men Origins and Madagascar, you run a scholarship fund for disadvantaged youngsters,ผมไม่เคยเจอใครทั้งชีวิต ที่ดูมีธุระเยอะเหมือนคุณ เพราะว่าคุณเป็นดีไซน์เนอร์
Hopefully it bodes better for me than any of the has-beens who starred in that movie.หวังว่า มันจะเป็นลางดีสำหรับฉัน ดีกว่าพวกที่แสดงหนังติดเรท
'Cause I'm starred up, mate, and very fucking violent and you want to make a name for yourself, don't you, and your fucking little group.'สาเหตุที่ฉันแสดงขึ้นคู่และมีความรุนแรงมากร่วมเพศ และคุณต้องการที่จะสร้างชื่อให้ตัวเอง ไม่ได้คุณและกลุ่มน้อยของคุณร่วมเพศ
Starred in those action movies back in the '80s, right?พระเอกหนังแอคชั่น ยุค80 ใช่หรือเปล่า?
Starred up means you're a leader.แสดงขึ้นหมายความว่าคุณเป็นผู้นำ

starred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้ากรรม[adj.] (jaokam) EN: unfortunate ; ill-starred FR: malchanceux
มีกรรม[adj.] (mī kam) EN: damned ; luckless ; hapless ; ill-starred FR: malchanceux

starred ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unglückstag {m}ill-starred day
Sternwachtel {f} [ornith.]Starred Wood Quail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starred
Back to top