ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stark*, -stark-

stark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stark (adj.) ตายตัว See also: สิ้นเชิง
English-Thai: HOPE Dictionary
stark(สทาร์ค) adj.,adv. ตายตัว,โทนโท,สิ้นเชิง,เคร่งครัด,เต็มตัว,ที่สุด,แข็ง,แข็งทื่อ,แข็ง (ตาย), See also: starkly adv. starkness n., Syn. bleak
stark-naked(สทาร์ค'เนคิด) adj. เปลือยเปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marnie Burke was found wandering around stark naked... laughing her ass off, flipped out.มาร์นี่ บาร์ค ถูกพบนอนเปลือยอยู่ในบ้าน เอาแต่หัวเราะเหมือนคนบ้า
'I promise to sing a song stark naked on TV on Christmas Eve.'ผมจะแก้ผ้าร้องเพลง ออกทีวีคืนคริสต์มาสเลย
You've just been hit by lightning, you're stark naked, and, uh, and you don't even remember your own name.เธอ เพิ่งจะโดนฟ้าผ่านะ, เธอเปลือยเปล่า และ เอ่อ และเธอจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเอง.
And they go stark raving psycho?แล้วทำให้คนพวกนั้นเกิดบ้าคลั่งไปโดยสิ้นเชิงน่ะเหรอ?
And myron stark at the premiere of the sheik.รูดอล์ฟ วาเลนติโน่ และ ไมรอน สตาร์ค ที่งานเปิดตัว "เดอะชีค"
What was stark doing there?แล้ว สตาร์ค ไปทำอะไรที่นั่นล่ะ?
No. there's no record of myron stark before the fire.ไม่ ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับ ไมรอน สตาร์ค ก่อนเหตุไฟไหม้
Myron stark versus rupert chandler.ไมร่อน สตาร์ค vs รูเพิร์ท แชนด์เลอร์
It's said stark spoke six languages, Paid double the wages of his competitors,ว่ากันว่า สตาร์ค พูดได้ 6 ภาษา, และจ่ายค่าแรงมากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า
Soon stark company became a thorn In the side of his rival.ในเวลาไม่นาน สตาร์คและบริษัทของเขา ได้กลายเป็นกระดูกชิ้นโตสำหรับคู่แข่งทั้งหลาย
"fly-by-nights like stark come and go.ดังค้ามคืนอย่าง สตาร์คน่ะ แป๊บเดียว เดี๋ยวก็ร่วง"
Upon hearing jeffers' fighting words, Stark reported to reply simply,"we'll see."หลังจากได้ยินคำโอ่ของเจอเฟอร์, สตาร์ค ตอบอย่างง่ายๆว่า \"แล้วเราจะได้เห็นกัน\"

stark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ˋ, 僵硬] stark; stiff

stark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] (n) stark naked
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
全裸体[ぜんらたい, zenratai] (n) stark naked body
真っ裸;真裸[まっぱだか, mappadaka] (n) (1) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye
メートル馬力[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on
一糸纏わず[いっしまとわず, isshimatowazu] (adv) stark-naked

stark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นุ่งลมห่มฟ้า[v. exp.] (nung lom ho) EN: wear one's birthday suit ; be stark naked FR:
โพลง[adj.] (phlōng) EN: glaring ; stark ; ablaze FR: flamboyant

stark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Charakter {m}; Charakterstärke
Chemosis {f}; Ödem der Bindehaut; starke Bindehautentzündung [med.]chemosis
Ausführung {f} | verstärkte Ausführung
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Gewalt {f}; Stärke
Stärke {f} | Stärken
Galvanometer {n}; Stromstärkemesser
Geräuschpegel {m}; Tonstärke
Operationsverstärker {m}; OP-Verstärker
Lichtstärkemessung {f} | Lichtstärkemessungen
Kartoffelmehl {n}; Kartoffelstärke
Erfrischung {f}; Stärkung
Verstärkung {f}; Stärkung
Verstärkungstruppe {f} [mil.] | Verstärkungstruppen
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion
Halbstarke {m}; Halbstarkeryoung rowdies
splitternackt {adj}stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [Br.]
Stärkemehl {n}; Stärke
Kraft {f}; Stärke
kampfstark; stark {adj} | kampfstärker; stärker | am kampfstärksten; am stärkstenstrong | stronger | strongest
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stark
Back to top